onderzoek naar kruispunt bij spoor raalte

Verkeersbureau Goudappel Coffeng moet de verkeerssituatie in beeld brengen. Daarvoor heeft de gemeente 26.900 euro uitgetrokken.

In de periode 2004 (toen de kruising aangelegd werd) en 2014 zijn er dertien ongelukken gebeurd op het kruispunt, waarvan tien tussen een auto en een fietser. “Het kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan is één van de drukste kruispunten in Raalte. Naast het gemotoriseerd verkeer wordt het kruispunt ook intensief gebruikt door fietsers”, laat de gemeente weten.

De gemeente vraagt zich af of de huidige inrichting voldoende toekomstvast is om het verkeer ook in de (nabije) toekomst vlot en veilig af te kunnen wikkelen. “Onze inschatting is dat het kruispunt niet meer voldoet als het verkeer verder groeit, de woongebieden in Raalte-Noord zijn ontwikkeld en het kruispunt niet wordt ontlast door een nieuwe verbinding (spoorse doorsnijding).”

Op dit moment wordt er ook gekeken of er een toekomstvaste oplossing gerealiseerd kan worden voor kruispunt Bos, passend binnen de ambitie om de N35 op te waarderen naar een 100 km/u stroomweg met 2×2 rijstroken. “De uitkomsten van deze studie kunnen van invloed zijn op de verkeersstromen en daarmee de oplossingsrichtingen voor het kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan. Het is daarom wenselijk hierop te wachten. Deze resultaten worden in het najaar van 2015 verwacht.”

Spoor

“Wat het extra complex maakt, is de beperkte ruimte en de aanwezigheid van het spoor met de spoorwegovergang. Het realiseren van bijvoorbeeld een rotonde is daarom niet mogelijk. De spoorwegovergang zorgt bij sluiting voor een terugslag van het verkeer op het kruispunt.”

Uit een rapport over de spoorse doorsnijding in Raalte blijkt bovendien dat er in de toekomst (te) lange wachtrijen zullen ontstaan doordat de spoorbomen binnenkort vaker dicht zijn door toename van het treinverkeer. “De wachtrijen zullen dusdanig lang worden, dat de doorgaande route Mettingenlaan-Stationsstraat eveneens worden geblokkeerd.”

Meer foto's