ferdi zwerink nieuwe voorzitter rotary raalte

Ferdi Zwerink volgt Jos van den Born op als voorzitter van de Rotary Raalte. Zwerink is in het dagelijks leven directeur van Sonodruk in Heino. Bij de Rotary wisselt het voorzitterschap ieder jaar.

In zijn openingswoord gaf Zwerink aan dat hij hard wil werken aan de interne en externe communicatie en vooral de transparantie. In zijn ogen moet de club een hechte levendige groep zijn die betrokkenheid heeft voor elkaar en de samenleving. Vanuit de onderlinge openheid en betrokkenheid is het dan mogelijk om actief te zijn in de samenleving. Dat kan met geld en/of met menskracht.

“De tijd is al lang voorbij dat de Rotary gezien werd als een elitaire club die ver af stond van de samenleving. Rotary Raalte is een actieve club die op vele manieren dienstbaar is aan de samenleving. Maar lang niet altijd weet die samenleving dat. En dat moet veranderen. Hij noemde daarbij de jaarlijkse koetsentocht die samen met de menvereniging wordt georganiseerd voor de bewoners van Zozijn, de Sinterklaascadeautjes die jaarlijks bij de kinderen van de minimagezinnen bezorgd worden, de Santarun die met Kerst wordt georganiseerd om die cadeautjes te kunnen betalen en de deelname aan Leergeld Salland.”

Meer foto's