huurverhoging vaak redelijk

In 2014 hebben bijna 280 huurders van SallandWonen bezwaar ingediend bij de Huurcommissie tegen de voorgestelde huurverhoging van 1 juli 2014. In maart was er in Zwolle een hoorzitting waar zowel huurders als SallandWonen een toelichting hebben gegeven aan de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft inmiddels uitspraak gedaan. 85% van de door SallandWonen voorgestelde huurverhogingen beschouwt de Huurcommissie als redelijk en hoeven niet te worden aangepast.

De meeste huurders hadden om principiële redenen bezwaar gemaakt tegen de door SallandWonen voorgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging. De Huurcommissie heeft beoordeeld dat de extra inkomensafhankelijke huurverhoging voldoet aan de regels die de overheid daarvoor stelt. Huurders die tot nu toe de huurverhoging niet betaald hebben, moeten dat alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 doen.

13% van de bezwaarmakers heeft ervoor gekozen om niet direct aan SallandWonen, maar via de Huurcommissie te bewijzen dat het inkomen waarop de extra huurverhoging was voorgesteld, niet juist was. De Huurcommissie heeft op basis van de bewijzen beoordeeld dat de voorgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging niet redelijk was, net als SallandWonen gedaan zou hebben. Voor deze huurders wijzigt SallandWonen het huurverhogingspercentage met terugwerkende kracht per 1 juli 2014 naar het percentage dat wel passend is bij het inkomen.

Een paar huurders hebben succesvol gebruik gemaakt van de bezwaarmogelijk tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging omdat zij behoren tot de groep gehandicapten of chronisch zieken. De huurverhoging voor deze huurders wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 teruggebracht naar het voor hen geldende percentage..

De huurverhogingspercentages voor de groep huurders die in het gelijk zijn gesteld, past SallandWonen aan per 1 juli 2014. De huurders hebben samen met de Huurdersvereniging Salland bewust gekozen voor deze weg. “Was men eerst bij ons gekomen, dan hadden wij de huurverhogingspercentage op basis van de bewijzen direct aangepast”, zegt Aukje Kooistra, manager Wonen. “Dit is ook gebeurd bij andere huurders die dit wel voor 1 juli bij ons hebben gemeld.”

SallandWonen vraagt zich af of het principieel bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging via de Huurcommissie het gewenste effect heeft gehad. “Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak en daar vallen huurders met een hoog inkomen niet meer onder”.

Meer foto's