raalte sluit 2014 gunstiger af dan verwacht

De gemeente Raalte sluit het jaar 2014 financieel gunstiger af dan bij de najaarsnota 2014 was voorzien. Dat blijkt uit de programmarekening 2014 die het college van B&W deze week presenteert. Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat: “We hebben in 2014 veel voorbereid én gerealiseerd op allerlei beleidsterreinen, naast de ingrijpende bezuinigingen waar we voor staan. Toch is het uiteindelijke rekeningresultaat 2014 ruim 0,6 miljoen euro gunstiger dan we bij de najaarsnota 2014 hadden voorzien. Dat is een prima resultaat!” De programmarekening wordt op 28 mei ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

De jaarrekening 2014 sluit met een “bruto” positief resultaat van 1,9 miljoen euro. Van dit resultaat moet in 2015 een bedrag van 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld worden als gevolg van overlopende posten van 2014 naar 2015. Daarmee komt het netto resultaat op een negatief saldo van 0,2 miljoen euro. Bij de najaarsnota 2014 was een begroot negatief resultaat voorzien van 0,8 miljoen euro. Het rekeningresultaat 2014 is daarmee 0,6 miljoen euro minder nadelig dan bij de najaarsnota 2014 werd verwacht. Dit is veroorzaakt door een hogere algemene uitkering, een lagere bijdrage aan de veiligheidsregio, lagere personeelslasten, rentevoordelen en diverse kleinere “plussen en minnen”.

Wethouder Frank Niens: “Uit de cijfers blijkt dat de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2014 onveranderd is ten opzichte van het beeld dat we bij de programmabegroting 2015-2018 hebben geschetst. Daarmee is de gemeente Raalte een financieel gezonde gemeente. Dat neemt niet weg dat de risico’s in met name het sociaal domein toenemen. Daarom hebben we in 2013 al een tweetal reserves ingesteld (de reserve participatie en reserve WMO/Zorg). Daarnaast speelt er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering gemeentefonds. Met name op het sociaal domein en met betrekking tot het zogenaamde “groot onderhoud” gemeentefonds. We zien met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de zogenaamde meicirculaire 2015. In deze circulaire wordt helder wat de financiële gevolgen voor gemeenten zijn als gevolg van de ontwikkelingen in de algemene uitkering gemeentefonds”.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.