brandweerauto loopt vast op collendoorn

Gelukkig hoefde de brandweer niet voor een noodgeval de wijk in. Het bezoek van de hulpdiensten betrof een testbezoek, om de bereikbaarheid van de wijk te testen. De brandweer schijnt echter ook vastgezeten te hebben bij de zandbak, nota bene een officiële nooduitgang voor hulpdiensten.

De verkeerssituatie in de wijk is al lange tijd onderwerp van een verhitte discussie. Een aantal bewoners wil dat de gemeente de tijdelijke uitrit, die vooral voor bouwverkeer bedoeld was, weer open wordt gegooid. In eerste instantie vertikte de gemeente dat, maar na het aanbieden van een petitie ontstond er een brede raadsdiscussie die vermoedelijk eind deze maand tot een climax komt.

Overigens heeft de gemeente een verkeerskundig onderzoek laten doen in de wijk. Om de bewoners van de wijk weer nader tot elkaar te brengen, is er zelfs een mediation-traject gestart. Daarbij zijn kosten noch moeite gespaard door het gemeentebestuur. Het traject mag maar liefst 72.400 euro kosten.

Egbert den Daas van Lokaal Alternatief komt in de gemeenteraadsvergadering met een voorstel om de tweede ontsluiting in de wijk weer open te gooien. “Ondanks dat het college ‘bakken met geld’ uitgegeven heeft is het mediation traject jammerlijk mislukt. Er is geen oplossing dat kan rekenen op een breed draagvlak in de buurt en partijen staan nog steeds lijnrecht tegen over elkaar,” stelt het raadslid.

“Dit alles was te voorzien, immers het hete hangijzer – de tweede ontsluiting – zat er van meet af aan niet in. Het college wilde dit niet omdat zij bang zijn voor planschade. Dit roept de vraag op of hiervan een degelijke risicoanalyse gemaakt is. Compleet met bedragen van mogelijke planschade.”

“Wij denken dat de werkgroep wel degelijk een punt heeft wat de verkeersonveiligheid in de buurt. Wij zien nut en noodzaak van een tweede ontsluiting nog steeds in. In de komende raadsvergadering komen wij dan ook met een motie om dit te bewerkstelligen,” besluit Den Daas.

Kortom ondanks alle mooie woorden van het college staat de werkgroep Collendoorn grotendeels met lege handen.

Meer foto's