raad deventer positief over steun sallandglas

De gemeenteraad van Deventer heeft woensdagavond unaniem haar steun uitgesproken voor het glasvezelinitiatief SallandGlas. De raad stemde in met het voornemen om SallandGlas te ondersteunen met een lening.

SallandGlas is een bewonersinitiatief dat streeft naar spoedige aanleg van een coöperatief glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Ondanks het gegeven dat van de bewoners een bijdrage in de kosten wordt gevraagd, blijven de totale kosten voor de inwoners op het huidige niveau. Momenteel loopt de vraagbundeling. Als zestig procent van de inwoners zich op 1 maart heeft aangemeld, wordt nog dit jaar begonnen met aanleg.

Kosten in Gelderland

Eerder al wees het college van B&W op het belang van snelinternet voor het buitengebied en zegde ze haar medewerking toe. Tijdens de raadsvergadering bleek dat alle fracties deze lijn ondersteunden. Wel waren er vragen over recente berichtgeving dat de kosten in de provincie Gelderland lager zouden zijn dan in Salland.

Wethouder Frits Rorink gaf desgevraagd aan dat de informatie zoals dat over Gelderland de ronde doet, niet volledig is en een verkeerd beeld geeft. “Naast de eenmalige kosten wordt in Gelderland gedurende 25 jaar een bedrag van de rond de acht euro per maand in rekening gebracht. Als je dat meetelt dan verschilt dat nauwelijks van de bijdrage in Salland”, aldus de strekking van zijn betoog. Een verschil met Gelderland is verder dat in Gelderland de bijdrage niet in één keer kan worden betaald en dat de toeslag in Gelderland terugvloeit naar de provincie, terwijl deze in Salland binnen de coöperatie blijft en dat in Salland sprake is van ‘maximumbedragen’. Bij meevallers bij de aanbesteding of deelnamepercentage gaan de voordelen terug naar de deelnemers.

De Deventer fracties stemden in met het voornemen om SallandGlas te ondersteunen met een lening. Wilma Schreur (Gemeentebelangen) riep het college op om de kosten zo laag mogelijk te houden. Rorink gaf ten aanzien van de leges aan niet méér te zullen rekenen dan de feitelijke kosten. “We hoeven er als gemeente niet aan te verdienen”, zo was hij duidelijk.

Ook de fractie van ChristenUnie steunde het voorstel van het college. Tijdens de commissievergadering was men nog kritisch. Jasper Buis: ”We hebben ons verdiept in de materie en zijn nu ook overtuigd van de noodzaak van glasvezel voor het buitengebied”.

Eerder al sprak de gemeenteraad van Raalte zich uit voor steun aan SallandGlas.

Meer foto's