opiniemakers iedere kern een vrijstaat

Door de eeuwen heen hebben overheden zichzelf ‘vetgemest’ met allerlei taken die niet primair tot de kerntaak van de overheid behoren. Als heel recent voorbeeld het door Brussel verplicht opgedrongen energielabel voor woningen bij verkoop. Maar dichter bij huis is het niet anders. De huisvuilophaler ROVA ging ineens zonnepanelen verkopen. In dit opiniestuk wil ik mij beperken tot de gemeentelijke overheid.

Wat moet een gemeente doen en hoeft een gemeente niet te doen? Wat zijn de kerntaken van de gemeente? Een kerntaak… Dat is een taak die tot de kernwerkzaamheden van de gemeente hoort, al dan niet in opdracht van een hogere overheid.

Ik vind dat de overheid zich alleen moet bemoeien met haar primaire taken. De overige taken laten we uitvoeren door de inwoners. Of we laten ze vervallen. Dat scheelt een hoop geld (de kostprijs van de gemiddelde ambtenaar bij de gemeente ligt tussen de 85 en 95 euro per uur en is opgebouwd uit factoren zoals huisvesting, automatisering, opleidingen en allerlei overhead- en bestuurskosten).

Wat blijft er dan over van de gemeentelijke taken-appel als je deze op een verantwoordelijke manier (dus ook in nauw overleg met de burger en zijn ambitieniveau) schilt tot aan het klokhuis?

Mijn ideaal is een zelfregulerende maatschappij, waarin de gewenste maatschappelijke waarden en normen een prominente plaats krijgen en waar heilige huisjes uit het verleden verbannen mogen worden. Van een complexe bestuursvorm naar eenvoud en transparantie. Om tot deze transitie te komen heb je de spankracht en de daadkracht van zowel de gemeentelijke overheid als de samenleving nodig.

De discussies zullen ongetwijfeld hoog oplopen om alle belangen integer af te wegen. Want de betrokkenheid van de bevolking is er wel. Een participatiemaatschappij, waar het rijk hoog op inzet, hebben we wel in deze regio.

Wat er volgens mij helemaal weg kan?:

– APV (algemene plaatselijke verordeningen)

– Welstand en gemeentelijke bouwverordeningen

– Gemeentelijke BOA’s

– Centrumfonds Raalte

– Stelposten

– Bezoeken aan symposia en congressen

Snij van gouden randjes af van de volgende taken: veiligheid, openbare orde, basisregistratie, paspoorten, zorgtaken, bereikbaarheid, openbare wegen, onderwijs, brandweertaken, rioolvoorzieningen, huisvuilinzameling en overige milieutaken en huisvesting, moet je kijken wat voor winst je daar dan op maakt.

Verder stel ik de gemeentelijke bemoeienis ter discussie bij de wekelijkse markten, peuterspeelzalen, cultuur, sport, begraven, festiviteiten, recreatie, duurzaamheid, herdenkingen, openingen, social media, verkeer enz. Wie komt met nog meer goede voorbeelden?

Door het reduceren van taken zijn er wellicht ook neveneffecten, door het beperkt aantal taken welke de burgemeester nog uitvoert zou deze taak wel naar een halve fte kunnen worden teruggebracht. Ook het aantal wethouders, raadsleden en de organisatie daar rondom heen zou kunnen gereduceerd.

En de taken die dan overblijven, die moet een gemeentebestuur maken op basis van wat het volk stemt. Neem de zorgwet. Hoe een gemeente die invult ligt aan de politieke kleur van de raad. Ben je het er mee eens is het goed, ben je het er mee oneens, stem je de volgende keer anders.

Ik denk, dat we zo drie miljoen te pakken hebben op de gemeentelijke begroting, structureel. Als we deze trend doortrekken naar Waterschappen, Provincie, Rijksoverheid en Europa zal ons dat nog veel genot op kunnen leveren.

Zullen we eens een proef nemen? Maak van kerkdorpen een vrijstaat. Vrijstaat Luttenberg. Vrijstaat Ankum. Vrijstaat Lettele. Weg uit de ijzeren gemeentelijke discipline. Wat zou er van het dorp terecht komen als ‘alles’ mag? Ik denk eigenlijk dat dat helemaal goed gaat komen.

Jan Oostewechel

logo ‘Pas op, Opiniemakers’ is een wekelijkse opinierubriek, gemaakt door een (nog steeds groeiende) groep mensen uit de samenleving. Onderwerpen zoeken de opiniemakers zelf, maar wie een onderwerp belicht wil hebben moet dat vooral laten weten. En wie zelf mee wil doen aan ‘de opiniemakers’ is bij deze van harte uitgenodigd. Je mag teksten aanleveren. Maar je mag natuurlijk ook gewoon onder de opiniestukken reageren. Graag onder je eigen naam. De opiniemakers schrijven ook onder hun eigen naam.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.