energiepark heeten serieuze stap verder

De plannen voor een groot zonnepanelenveld aan de rand van Heeten krijgt een vervolg. Frank Middelkoop en Dominique Doedens van Escozon presenteerden dat plan al in november 2013. De Initiatiefgroep ‘Energiepark’ gaat die plannen nu verder uitwerken.

Het is de bedoeling dat er een park met zesduizend zonnepanelen in Heeten komt, waar tien procent van de energiebehoefte voor het hele dorp opgewekt wordt. Jan Oostewechel, Peter Stam, Loeck Tomassen, Arnold Geerdink en Joop van den Brink zitten in de initiatiefgroep. Zij werken het plan nu stukje bij beetje uit, waarbij twee dingen van groot belang zijn. De exploitatie moet dekkend zijn. En Heeten moet er een goed gevoel bij blijven houden.

In de voorbereiding maakte het zonnepanelenplan al veel reacties los. LTO Salland bleek bijvoorbeeld tegen, want ze wil land niet gebruiken voor duurzaam opwekken van stroom. Maar er was ook bijval. Zo pleitte de SP voor ook zo’n initiatief in Raalte. Politiek gezien zijn de meeste stappen nu gezet. Raalte en Overijssel zijn positief. Overijssel heeft het project zelfs als een voorbeeld aangewezen.

Als je door Heeten rijdt, valt het redelijk grote aantal daken met zonnepanelen op. Dat is het resultaat van acties van Duurzaam Heeten en Energiek Heeten. Particulieren, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen via subsidie een bijdrage krijgen om zonnepanelen te installeren. Het Energiepark biedt ook aan mensen met een minder gunstig dak om mee te doen aan zonne-energie.

Meer foto's