eagles hekelt vervoersregeling groningen

Go Ahead Eagles is niet te spreken over de handelswijze van FC Groningen met het oog op de vervoersregeling voor de uitwedstrijd met de noorderlingen. De club heeft een brief gestuurd naar de lokale driehoek in Groningen en FC Groningen om opheldering te vragen. Een reactie is tot op heden uitgebleven.

Op zaterdag 31 januari staat het uitduel met Groningen op het programma voor Eagles. Ondanks verscheidene pogingen vanuit de Deventer club om verandering te brengen in de opgelegde vervoersregeling, blijft de lokale driehoek van Groningen vasthouden aan een buscombi. Eagles is het hier vanwege een aantal redenen mee oneens.

Vrije kaartverkoop

Eén van die redenen is het feit dat FC Groningen vrije kaartverkoop voor de thuisvakken hanteert. Op voorhand is hierbij niet uitgesloten dat er zelfs sprake zou kunnen zijn van kaartverkoop, ook zonder clubkaart, op de wedstrijddag. “Dit enkel om meer kaarten te verkopen en derhalve het stadion voller te krijgen”, stelt Go Ahead Eagles in de brief. “U zult begrijpen dat dit voor ons een zeer vreemde gang van zaken is: een eenzijdige versoepeling die in relatie tot de verplichte opgelegde buscombi-regeling niet toegestaan is. Hier maken wij ernstig bezwaar tegen.”

Hieronder is de brief te lezen die vanuit Go Ahead Eagles naar de lokale driehoek in Groningen en FC Groningen is gestuurd. .Hier is, ondanks het aangeven van een uiterste reactietijd, geen reactie op gekomen.

Geachte heer,

Namens Go Ahead Eagles reageer ik op uw schrijven.

Met teleurstelling, maar ook met stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van uw standpunt. De verbazing heeft zijn oorsprong in de gang van zaken en de willekeur die de gemeente Groningen c.q. FC Groningen bij deze wedstrijd toepast. Zowel tijdens het vooroverleg als in uw reactie gaat u niet inhoudelijk in op de argumenten c.q. incidenten waar naar verwezen wordt of waar u uw strenge maatregelen op baseert. Desgevraagd tijdens het overleg kan dat niet worden aangegeven of wordt ook door u in uw schrijven niet aangegeven.

Zoals eerder door ons is aangegeven, is er een voertuig geweest die per abuis na afloop van de wedstrijd de verkeerde afslag heeft genomen. Voor de duidelijkheid geef ik daarbij bij u aan dat er daarbij geen enkele verplichte rijroute door u is opgelegd.

Dat ook uw politie hier verder geen enkel risico of gevaarzetting in relatie tot de verstoring van de openbare orde heeft gevoeld is duidelijk gebleken uit het feit dat uw politie op foto’s staat met die bewuste supporters. Na afloop en ver na de wedstijd is, zoals ook al aangegeven, een groepje Go Ahead Eagles-supporters betrokken geweest bij een incident welke plaats heeft gevonden in Zwolle. Dit incident heeft geen enkele relatie met de wedstrijd tussen Groningen en Go Ahead Eagles. Ook heeft er in het verdere verloop van de competitie geen enkel incident plaats gevonden met Go Ahead Eagles-supporters welke uw besluit zou legitimeren, Derhalve zijn deze gebeurtenissen geen argument om een verzwaarde vervoersregeling op te leggen of te legitimeren, maar blijft u daar zonder verdere argumentatie aan vasthouden.

Als u de verzwaarde vervoersregeling koppelt aan het rustige verloop van de wedstrijd is de reactie ernstig overtrokken. Te meer daar FC Groningen de gemaakte afspraken en de argumentatie die u gebruikt richting Go Ahead Eagles volledig en zonder overleg negeert en de verkoop van kaarten online volledig vrij geeft. Op voorhand is hierbij niet uitgesloten dat er zelfs sprake zou kunnen zijn van kaartverkoop, ook zonder clubkaart, op de wedstrijddag. Dit enkel om meer kaarten te verkopen en derhalve het stadion voller te krijgen. Kennelijk is dan plotseling het argument “veiligheid’ voor u en FC Groningen niet meer leidend. Naast het feit dat dit in volledige tegenstelling staat tot de kennelijke gevaarzetting die u deze wedstrijd toedicht en de gemaakte afspraken in het vooroverleg, geldt de willekeur en het gevaar volgens u alleen voor Go Ahead Eagles en niet voor de supporters van FC Groningen. U zult begrijpen dat dit voor ons een zeer vreemde gang van zaken is: een eenzijdige versoepeling die in relatie tot de verplichte opgelegde buscombi-regeling niet toegestaan is. Hier maken wij ernstig bezwaar tegen.

Als u of FC Groningen, het standpunt welke u ingenomen heeft, handhaaft gaan wij er van uit dat u het vooroverleg, gevoerd tussen clubs en de politie, eenzijdig teniet doet. Wij gaan er daarbij vanuit dat u daarbij volledig afstand doet van met name en specifiek de door u opgelegde (maat?)regel om supporters van Go Ahead Eagles te weren van uw thuis tribunes en hen de toegang te ontzeggen of geen kaarten te verkopen. Wij gaan er daarbij vanuit dat Go Ahead Eagles supporters, neutrale supporters of derden conform de versoepeling van de wijze van kaartverkoop, ook kaarten kunnen kopen en derhalve toegang krijgen tot het stadion.

Hoogachtend,

Go Ahead Eagles

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.