raalter bomen wil meer info kapvergunning

Raalter Bomen verzoekt de gemeenteraad dan ook om opdracht te geven om meer informatie te verstrekken bij publicatie van aangevraagde en verleende kapvergunningen.

Raalter Bomen wil dat de gemeente in het vervolg ook het aantal bomen, de soort bomen, de locatie, de reden voor velling en of er herplant wordt toegepast vermeldt.

“Gezien de toezegging van de Raallter politiek voor meer openheid en transparantie gaat Raalter Bomen er vanuit dat de gemeenteraad positief instemt met ons verzoek voor duidelijke en volledige informatie bij publicatie van verleende en aangevraagde kapvergunningen,” besluit Poelman.

Zie voor meer informatie: staging2.raalterbomen.nl

Meer foto's