opiniemakers alleen patrijs beschermen te weinig

Goed nieuws voor de liefhebbers van patrijzen. Nee, ik kom niet met een nieuw recept zo vlak voor de kerstdagen. Handen af van de patrijs! Want daar gaat het om: om het beschermen van de patrijs. En daar is nu geld voor. ‘Patrijs van Salland’, een overkoepelende organisatie van meerdere natuurbeschermers, heeft bijna zevenduizend euro gekregen om maatregelen te treffen ter bescherming van de patrijs.

Prachtig natuurlijk. Opkomen voor iedere levensvorm strekt tot aanbeveling. Hoewel… er zijn uitzonderingen. Het vogelgriepvirus is ook een levensvorm, maar die moet dan toch maar niet beschermd worden. En zo weet ik er nog wel een paar.

Sovon Nederland heeft 2013 uitgeroepen tot Jaar van de Patrijs. Dit jaar is de spreeuw aan de beurt. Zo hebben we al heel wat ‘vogeljaren’ gehad: visdief, scholekster, nachtzwaluw, steenuil, roerdomp… om er maar een paar te noemen. Ze hadden allemaal hun jaar. En heeft het wat opgeleverd? Ik vraag het me af. Soms wel iets, vaak alleen op de korte termijn. Maar vaak ook helemaal niets. Zelfs als we een heel decennium uitroepen ten behoeve van het korhoen, brengt dat het dier nog niet terug op de Sallandse Heuvelrug.

Daar ligt precies mijn twijfel. Ik vind het op zich prachtig dat een dier in de belangstelling staat, zoals nu de patrijs. Maar er moet méér gebeuren dan alleen het aanleggen van wat akkerranden, hagen en bosschages. In het juichende verhaal op de site van staging2.patrijsvansalland.nl zit het addertje onder het gras van de laatste alinea: ‘’De bijdrage betekent nog niet dat de patrijs nu voor Salland behouden blijft. Daarvoor is nog veel meer nodig. Ook daarvoor wil ‘Patrijs van Salland’ zich de komende jaren inzetten, in de hoop het tij nog te kunnen keren.’’

Precies. Dat is het punt. Geld, gegeven voor een eenmalige actie ten behoeve van welke vogel dan ook, kan net zo goed meteen maar in de wetering worden gespoeld als dat ‘meer’ er niet komt.

Dergelijke acties, hoe goed bedoeld ook, hebben alleen zin als die een vervolg krijgen. Om te spreken in termen van natuurbeheer: Soortenbescherming is niet meer dan een steuntje in de rug. Waar het op aan komt is systeembeheer. Het beschermen van een totale biotoop. Dat is wat er moet gebeuren willen we niet alleen de patrijs, maar álle akker- en andere vogels behouden. Wat we met soortenbescherming doen is in feite niet anders dan de vinger leggen op achterstallig onderhoud. Aantonen waar wij het met elkaar hebben laten afweten waar het gaat om de bescherming van natuur en milieu.

Eigenlijk moeten we ons diep schamen dat er een organisatie als ‘Patrijs van Salland’ nodig is.

Hylke van der Zee

logo ‘Pas op, Opiniemakers’ is een wekelijkse opinierubriek, gemaakt door een (nog steeds groeiende) groep mensen uit de samenleving. Onderwerpen zoeken de opiniemakers zelf, maar wie een onderwerp belicht wil hebben moet dat vooral laten weten. En wie zelf mee wil doen aan ‘de opiniemakers’ is bij deze van harte uitgenodigd. Je mag teksten aanleveren. Maar je mag natuurlijk ook gewoon onder de opiniestukken reageren. Graag onder je eigen naam. De opiniemakers schrijven ook onder hun eigen naam.

Meer foto's