jeugdzorg olst wijhe blijft in 2015 hetzelfde

De gemeente Olst-Wijhe verandert in 2015 niks aan de jeugdzorg. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Daarnaast is er maandag verkennend gesproken over de invulling van de Participatiewet, maar daarover wordt in december pas een besluit genomen.

Olst-Wijhe beschouwt 2015 als overgangsjaar. Dat houdt in dat er voor inwoners die nu al zorg ontvangen, er in 2015 nog niet zoveel verandert.

Loopt een indicatie voor zorg in 2015 af, dan gaat de gemeente daarover met de inwoner in gesprek. Voor de uitvoering van de jeugdzorg door de gemeente, heeft de raad het beleidsplan en de verordening vastgesteld. Dit houdt onder meer in dat in 2015 alle jongeren die al een indicatie voor hulp hebben hun hulp behouden. En ook bij dezelfde zorgaanbieder.

Concreet betekent dit dat voor de jongeren die dit betreft er in 2015 niet veel verandert. De gemeente Olst-Wijhe richt zich in eerste instantie op het goed kunnen vormgeven van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg. Later is er dan ruimte om te kijken naar nieuwe vormen van jeugdhulp. Dit zal vanaf 2016 kunnen gaan spelen. Dit betekent dat er dan wel wijzigingen kunnen optreden in de keuze voor zorgaanbieders.

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning krijgt de gemeente meer taken, met name voor zaken die eerst onder de AWBZ Begeleiding vielen. Bijvoorbeeld individuele thuisbegeleiding en dagbesteding. Voor inwoners met een nog lopende AWBZ indicatie is een wettelijk overgangsrecht van toepassing tot uiterlijk eind 2015.

In de precieze uitvoering van de begeleiding kan soms wel tussentijds al wat wijzigen. In de loop van 2015 bekijkt de gemeente samen met de inwoner die het betreft welke ondersteuning het best bij zijn situatie past. De gemeenteraad heeft het aangepaste beleidsplan Wmo en de daarbij horende verordening vastgesteld. Voor mensen die zich niet volledig zelf of met hulp van hun eigen omgeving of algemene voorzieningen kunnen redden, biedt de Wmo aanvullende ondersteuning op maat.

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samen.

Voor inwoners die op 1 januari 2015 een Wsw (Wet sociale werkvoorziening)-dienstverband voor onbepaalde tijd hebben, verandert er niets. Zij behouden hun rechten en plichten in het kader van de Wsw.

Voor degenen die op de wachtlijst stonden voor de Wsw betekent het wel dat ze te maken krijgen met de Participatiewet. Want voor hen komen de aanspraken op de Wsw te vervallen. Voor de jongeren die nu al een Wajonguitkering hebben verandert er ook niets. Zij blijven bij het UWV. Voor nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen geldt wel dat zij met de Participatiewet te maken krijgen. Uitgangspunt is dat iedereen op maat meedoet. Dat betekent dat mensen met een uitkering gestimuleerd worden om te blijven participeren in de samenleving door passende werkzaamheden te verrichten. De gemeenteraad zal in haar vergadering van 15 december hierover een besluit nemen.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.