wagenmans ontvangt manifest groen raalte

De betrokken organisaties (Groei en Bloei Salland, IVN Raalte, een landschapdeskundige, Stichting Duurzaam Heino, de Bomenstichting en Raalter Bomen) roepen de gemeente op om een toekomstbestendig groenbeleid na te streven en bij voorkeur de hoeveelheid en diversiteit aan groenvoorzieningen te vergroten.

De werkgroep kan hier, vanuit deskundigheid en betrokkenheid, als adviesgroep behulpzaam bij zijn en wil samen met de gemeente hieraan werken.

Meer foto's