twee hoogspanningskabels ondergronds

Raalte heeft twee hoogspanningskabels over het dorp lopen. Of die met subsidie ondergronds gemaakt kunnen worden? Dat hangt af van hoe de regels voor subsidie geïnterpreteerd worden. Dat stelt Jesse Jager. Hij verdiepte zich in de materie.

“Raalte heeft twee verbindingen over de bebouwde kom,” legt Jager uit. “Een vanuit het westen over de N348, 884 meter. En een vanaf het zuidoosten, 652 meter lang. Beide eindigen op het transformatorstation.”

Totaal is de lengte dus meer dan de vereiste 1 kilometer (bijna anderhalf kilometer), maar de kabels zijn per stuk korter dan een kilometer. “En dan hangt het af van hoe de regels precies zijn,” vat Jager samen.

De gemeente Raalte heeft de mogelijkheid om hoogspanningskabels die over woonwijken hangen, met een forse korting onder de grond te laten leggen. Raalte kan aanspraak maken op maar liefst 75% korting op de kosten van deze ingreep. Daarvoor moet de gemeente wel deelnemen aan het programma ‘Uitkoop en Verkabeling’.

Met het programma wil het kabinet vanaf 2017 de combinatie tussen woningen en hoogspanningsverbindingen inperken. Dit kan op twee manieren: door de verbindingen onder de grond te brengen (verkabeling) en door woning uit te kopen. In Raalte is alleen de eerste methode nodig.

De 50, 110 en 150 kV hoogspanningsverbindingen die in bevolkingskernen liggen, komen in aanmerking voor verkabeling. Om de stabiliteit van het net te kunnen waarborgen, moeten de verbindingen binnen de bevolkingskernen minimaal 1 kilometer lang zijn. Daarnaast moeten de verbindingen over het bewoonde gebied lopen en dus niet over bijvoorbeeld industrie, sportvelden of weilanden.

Meer foto's