stichting boerderij strunk blijft bestaan

Het oude bestuur bestond uit: Johan Lobbert, Herna Veldhuis, Antoon Meussen, Hennie van Dartel-Pompe. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: Johan Lobbert, Herna Veldhuis, Fedde Sterringa, Henk Veenendaal, Diny Freriks en Joske Reinders.

Een vernieuwde samenstelling brengt ook ideeën met zich mee. Het nieuwe bestuur van de stichting laat weten: ‘‘Binnenkort zullen wij over onze plannen, die aansluiten op die van de Gemeente Raalte, uitgebreider communiceren. Zeker is dat deze voornamelijk in het teken staan van het behoud van het culturele erfgoed en cultuur en ontspanning. Wij bedanken Antoon en Hennie voor hun enorme inzet en betrokkenheid voor al die jaren’’.

Meer foto's