vrienden tippe hekelt bezuinigingsplannen

“Wij zijn ons kapot geschrokken van de voorgenomen bezuiniging van de coalitie bij zwembad De Tippe. Gelet op wat zich twee jaar geleden in de raad heeft afgespeeld hadden wij het vertrouwen dat verdere bezuinigingen op De Tippe nu niet aan de orde zouden zijn,” stellen de vrienden. “Niets is minder waar.”

“Wij helpen al twee jaar constructief mee om de exploitatie bij De Tippe blijvend te verbeteren. Dit betekent niet alleen kostenreductie, maar ook verhoging van de opbrengstenkant.”

“Volgens de conceptbegroting moeten de functies kassa én toezicht bij De Tippe volledig door vrijwilligers worden gedraaid, wat tot een besparing van 75.000 euro zou leiden. Ten aanzien van de functie kassa zien wij dit als een uitdaging die wij graag aangaan. Het is echter onverantwoord als óók de functie toezicht volledig door vrijwilligers moet worden ingevuld. Toezicht houden op een diep zwembad vereist opleiding en ervaring; het is een vak waar professionals voor opgeleid worden.”

“Het is voor vrijwilligers niet mogelijk om deze functie op hetzelfde niveau uit te oefenen als vakmensen die daar het hele jaar door mee bezig zijn,” aldus de Vrienden. “Dit zal ten koste van de veiligheid gaan, een verantwoordelijkheid die de Vrienden van De Tippe niet wil dragen. Vrijwillig waar het kan, maar professioneel waar het moet is ons motto.”

“Bovendien is alles doen met vrijwilligers een hellend vlak, want het voortbestaan van het bad wordt daarmee volledig afhankelijk van de inzet en motivatie van deze vrijwilligers, die samen jaarlijks 2600 uren zouden moeten opvullen. Borging op continuïteit door de lokale overheid wordt overboord gezet. Feitelijk is dat een sterfhuisconstructie waarin wordt voorgesorteerd op sluiting.”

“Het bezuinigingsvoorstel doet ook geen recht aan onze inspanningen. Vorig jaar is een start gemaakt met de inzet van vrijwilligers aan kassa en kiosk. Er zijn nu maar liefst 30 vrijwilligers ingeroosterd die van kwart voor 7 ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds in goede samenwerking met de medewerkers van het sportbedrijf meedraaien. Ook zien wij een duidelijke stijging van het aantal bezoekers. In 2014 zijn maar liefst 46% meer abonnementen verkocht dan in 2013. Onze acties om de opbrengsten te verhogen beginnen dus hun vruchten af te werpen.”

“Het bezuinigingsvoorstel miskent het gebrek aan inzicht in de werkelijke kosten. Het rapport van Drijver & Partners uit november 2012 geeft aan dat er structureel onvoldoende inzicht is in kostenstructuur en onrealistisch hoge overhead. De exploitatie gaat niet uit van reele kosten maar van toegerekende (hoge) personeels- en onderhoudskosten. Ook is er sprake van gedwongen winkelnering binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij het groenbedrijf voor terreinonderhoud. Door dit alles worden dus kosten aan de zwembad¬functie toegerekend die elders in de gemeente worden veroorzaakt.”

“Drijver & Partners achtte destijds een maximale bezuiniging van € 30k-€ 40k haalbaar. Het bad is sindsdien al korter open, de tarieven zijn al hoger en door inzet van vrijwilligers zijn al personeelskosten gereduceerd. Desondanks wordt nu aanvullend € 75k bezuiniging ingeboekt. In onze ogen betekent dit een keuze van de raad voor sluiting van het zwembad.”

“Dit geldt ook voor de vorm waarin die plaatsvindt. Wij kunnen onze vrijwilligers niet uitleggen waarom het sportbedrijf een deel van haar personeel via Randstad inhuurt (tegen hogere kosten!). Ook kunnen wij onze vrijwilligers niet uitleggen waarom er in Tijenraan geen structurele inzet van vrijwilligers wordt verwacht. Het is aan de raad om duidelijk te maken waarom zij met haar gemeentelijk binnenbad anders omgaat dan met haar gemeentelijk buitenbad. Wij zien dit als meten met twee maten.”

“Door te focussen op de kosten worden bovendien de indirecte, niet financiële opbrengsten voor de gemeenschap miskend. De Tippe is een gewilde ontmoetingsplek waar jong en oud op een laag-drempelige wijze kunnen bewegen.”

“De betrokkenheid van de Heinose samenleving bij ‘ons’ buitenzwembad is hoog. Wij willen ons inzetten om de volledige kassa- en kioskfunctie door vrijwilligers te laten uitoefenen, maar daarvoor hebben wij wel de tijd nodig. Ook willen wij constructief meedenken over andere bezuinigingen en gaan daarover graag het gesprek aan met de verantwoordelijk wethouder.”

“Alle raadpartijen hebben zich tijdens de verkiezingen positief uitgelaten over behoud van De Tippe. Nu is het moment om te laten zien hoeveel verkiezingsbeloftes waard zijn. De gesprekken met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen de afgelopen weken hebben ons het gevoel gegeven dat ook zij zich – samen met ons – sterk willen maken voor het behoud van De Tippe en dat zij onvoldoende zicht hadden op de concrete gevolgen van hun bezuinigingsvoornemen.”

“Wij roepen de raad, en in het bijzonder de coalitie, op om aan de onzekerheid een eind te maken en ons de komende bestuursperiode de ruimte te geven om de exploitatie van zwembad De Tippe gezonder te maken,” aldus de Vrienden van de Tippe.

De gemeenteraad neemt op 3 juli een besluit over de bezuiniging op de Tippe.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.