nieuw heeten haalt streefbedrag voor belte

In oktober 2013 vroeg het bestuur van Stichting Sport & Cultuur aan de bewoners van Nieuw Heeten financiële ondersteuning om de bouw van de Multi Functionele Accommodatie De Belte mogelijk te maken. Door het bestuur werden werkgroepen in het leven geroepen.

De werkgroep fondsenwerving had als doelstelling 250 duizend euro bijeen te brengen.

Obligatieleningen werden uitgeschreven, acties georganiseerd en subsidies aangevraagd. Nu bijna 8 maanden later kan het bestuur trots zijn op wat er in de afgelopen maanden bereikt is.

Meer foto's