herdenken in gemeente raalte

Raalte
Stolpersteine

13.30 uur Vertegenwoordiging van het college en de werkgroep Stolpersteine leggen rozen bij de Stolpersteine.

Bij begraafplaats Westdorplaan

– 15.45 uur Formeren bij ingang begraafplaats Westdorplaan

– 16.00 uur Plechtigheid bij graven geallieerden

– Toespraak burgemeester

– Last Post

– Kranslegging door gemeente

– Kranslegging door Raalter veteranen

– bloemlegging op graven geallieerden

Bij het Indië/Nieuw-Guinea-monument

Vanaf 19.35 uur achtereenvolgens:

– Verzamelen van de deelnemers rond het Indië-Nieuw-Guinea monument en de Zwolsestraat, waar scouts de wacht houden

– Inleidend woord door ceremoniemeester

– Twee minuten stil herdenken

– Kranslegging namens de gemeente Raalte burgemeester Piet Zoon en jeugdburgemeester Rosi Niese

– Kranslegging namens de Raalter veteranen, daarna gelegenheid voor overige aanwezigen om bloemen te leggen (o.a. basisschool de Rietkraag)

– Bijdrage van het gemengde koor Kruisverheffing

– Voordracht gedicht door leerling Gerardus Majellaschool Broekland

– Afsluitend woord

Bij het Oorlogsmonument

– 19.50 uur Start van de tocht naar het grote monument aan de Zwolsestraat.

– 19.50 – 19.57 uur Luiden van de kerkklokken

– 19.58 uur Taptoesignaal

– 20.00 uur Twee minuten stilte

– Zingen van het Wilhelmus (de coupletten 1 en 6) met begeleiding van St. Caecilia en het gemengde koor Kruisverheffing

– Toespraak namens gemeente door burgemeester Zoon

– Kranslegging namens gemeente Raalte

– Toespraak namens Raalter veteranen

– Kranslegging namens Raalter veteranen

– Bloemlegging door nabestaanden

– Bloemlegging door overige aanwezigen (o.a. basisschool De Oostenwind)

– Voordracht gedicht door leerling Gerardus Majellaschool Broekland

– Afsluitend woord ceremoniemeester

Heino

Op 4 mei wordt ook in Heino stil gestaan bij de gevallenen uit de 2e wereldoorlog en andere slachtoffers in naoorlogse operaties. Het thema is dit jaar “Kom vanavond met verhalen”. Dit jaar wordt de overdenking uitgesproken door mevr. Atty Oudman. Piet Lievense (orgel ) en Krista van den Esker (fluit) zullen de dienst muzikaal ondersteunen, Ouderenkoor “In de Maat” o.l.v. Flip Jonkman zingt enkele liederen, terwijl bij het herdenkingsmonument het Koperkwintet van Ons Genoegen aanwezig is.

Kinderen van de St Nicolaasschool uit Lierderholthuis/Heino maken ook actief deel uit van de herdenkingsbijeenkomst. Iedereen is om 19.00 uur van harte welkom in de Dorpskerk. Komt u alleen naar het monument, zorgt u er dan voor uiterlijk 19.55 uur aanwezig te zijn.

Luttenberg

– 19.30 uur Verzamelen monument Blikweg

– 19.45 uur Start herdenking

– 20.00 uur Twee minuten stilte en aansluitend Wilhelmus

Voorafgaand aan de herdenking op 4 mei is er een korte viering in de kerk in Luttenberg. Medewerking wordt verleend door groep acht van de basisschool, loco burgemeester Wout Wagenmans, muziekvereniging de Bergklanken en jeugdgroep Aksie. De herdenking eindigt met de gelegenheid voor belangstellenden om langs het monument te lopen en bloemen te leggen. Ook een enkele bloem uit eigen tuin volstaat.

Meer foto's