negen lintjes in olst wijhe

De dames Janny Hogeboom en Dientha van Munster en de heren Jan Amse, Willem Blom, Jacob Bos, Reint Eilerts, Jan van Mourik, Wim Oosterink en Henk Reijners zijn Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Ton Strien speldde de ‘lintjes’ op, op vrijdag 25 april in Zalencentrum Logtenberg op de Boerhaar.

Mevrouw F.J.A. (Janny) Hogeboom – Olthof uit Olst

is onderscheiden omdat zij zich sinds 1976 ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd als bestuurslid/penningmeester van de Deventer Evenementen Stichting, van het Deventer Comité Welcome Again Veterans en van de Stichting Bolwerksmolen te Deventer en als inzamelaar van goederen en gelden ten behoeve van hulpbehoevende inwoners van Giljandi te Estland.

Mevrouw J.E. (Dientha) van Munster – van der Kolk uit Herxen

is onderscheiden, omdat zij sinds 1975 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten heeft ontplooid en ontplooit op diverse maatschappelijke terreinen, zoals in het schoolbestuur, voor de Zonnebloem, voor de Christelijke Vrouwenbeweging, voor het Nederlands Bijbelgenootschap, voor de kerk, voor de Werkgroep Let’s Go, voor de Wereldwinkel en als vrijwilliger in het Weijtendaal.

De heer J. (Jan) Amse uit Wijhe

is onderscheiden, omdat hij vanaf 1980 (bestuurlijke) activiteiten heeft ontplooid en ontplooit voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen, zoals voor de Algemene Wijhese Ondernemersvereniging, de Sinterklaascommissie, Toerist Info Wijhe, het Verenigd Comité Wijhe, de Rabobank Salland West als lid van de Raad van Toezicht en voor Theatergroep De Jonge Honden.

De heer W. (Willem) Blom uit Marle

is onderscheiden, omdat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, waarbij hij vanaf 1988 activiteiten heeft ontplooid als IVN-vrijwilliger, het organiseren van diverse activiteiten in de kern Marle, als secretaris van Plaatselijk Belang Marle, als samensteller van een welkomstboek en een fotoboek en als secretaris van de oudijzerinzamelactie van de Jenaplanschool in Heerde/Hoorn.

De heer J. (Jacob) Bos uit Olst

is onderscheiden, omdat hij sinds 1993 activiteiten heeft ontplooid en ontplooit op het terrein van welzijn, als vrijwilliger bij ‘t Olde Postkantoor in Olst, de Buurtcommissie Olst-Noord, het Houtdorp Olst en de markt in Olst en als organisator van het jaarlijkse en landelijk bekende vaarweekend voor miniatuurboten.

de heer R.G. (Reint) Eilerts uit Olst

is onderscheiden, omdat hij vanaf 1968 actief was en is ten bate van de samenleving, bij de jeugdsociëteit De Lamp, als vrijwilliger voor de bibliotheek in Olst, als bestuurslid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, als vrijwilliger bij Fotoclub Daguerre en als bestuurslid van de Herensociëteit voorheen de Nut’s Neut.

De heer J. (Jan) van Mourik uit Boskamp

is onderscheiden, omdat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Als bestuurslid en penningmeester van Carnavalsvereniging de Weteringzotten, als vrijwilliger bij Sportclub Overwetering, als penningmeester van FNV Bondgenoten, afdeling Olst en als penningmeester van Plaatselijk Belang Boskamp.

De heer W.R. (Wim) Oosterink uit Wijhe

is onderscheiden, omdat hij sedert 1972 (bestuurlijke) activiteiten heeft ontplooid en ontplooit voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen, zoals voor de Gereformeerde Kerk Wijhe in diverse ambten, als bestuurslid voor het CDA Wijhe en later Olst-Wijhe, als voorzitter voor het Wijhes’ Mannenkoor, als vrijwilliger bij de CNV Belastingservice en bij het SeniorWeb, als bestuurslid van de Historische Vereniging Wijhe en als lid van de ledenraad van de Rabobank.

De heer H.G.J. (Henk) Reijners uit Boskamp

is onderscheiden, omdat hij zich sinds 1954 ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, als muziekdocent van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit Olst, als vrijwilliger voor de RK Parochie Boskamp, als collectant van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds en als onderhoudsman/beheerder van de RK begraafplaats Boskamp.

Meer foto's