lens verhoogde vrijstelling schenkbelasting

De regering heeft het idee dat er nog genoeg geld in de samenleving beschikbaar is wat op dit moment niet wordt gebruikt. Daarnaast beseft men dat de woningmarkt onder druk staat en daar een stimulans noodzakelijk is. Deze twee gedachten gecombineerd heeft geleid tot een verhoging van de vrijstelling schenkbelasting per 1 januari 2014.

Op basis van deze verhoging bedraagt het vrij te stellen bedrag maximaal € 100.000. Waar voorheen als voorwaarde gold dat het moest gaan om een schenking van ouders aan kinderen, is deze voorwaarde nu komen te vervallen. Dit betekent dat onder de huidige wetgeving een ieder een bedrag van maximaal € 100.000 belastingvrij mag schenken, ongeacht of er sprake is van een familierelatie of niet.

Een ieder mag nu maximaal € 100.000 belastingvrij schenken!

Hierbij geldt wel als voorwaarde dat het bedrag van de schenking wordt aangewend voor de eigen woning, te weten voor de aanschaf hiervan, verbetering, onderhoud of de aflossing van de eigen woningschuld. Opgemerkt dient te worden dat deze verruimde vrijstelling niet geldt voor een woning die op de balans van een onderneming staat (ondernemingsvermogen) of ter aflossing van een schuld ter zake van deze woning en deze schuld ook op de balans van een onderneming staat.

Inmiddels is duidelijk geworden hoe de regeling in sommige situaties uitwerkt. Zo blijkt onder meer dat eigen woningschulden die zijn ontstaan vóór 31 december 2012 ook kwalificeren voor de verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Dit betekent dat een schenking van maximaal € 100.000 onder de vrijstelling valt als het bedrag wordt gebruikt om op deze schuld af te lossen.

Ook is van belang dat een begiftigde van meerdere personen een bedrag van maximaal € 100.000 vrijgesteld kan ontvangen. Voor ouders geldt echter dat schenkingen door ouders gezamenlijk of afzonderlijk gedurende een kalenderjaar worden aangemerkt als één schenking.

Is in het verleden al een beroep gedaan op de eenmalig (extra) verhoogde vrijstelling die gold voor schenkingen van ouders aan kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie (18-40 jaar), dan dient dit bedrag in mindering te worden gebracht op het genoemd bedrag van maximaal € 100.000.

Hoe werkt deze regeling in de praktijk?

Van belang is dat de begiftigde met schriftelijke bescheiden kan aantonen dat de schenking voor de eigen woning is gebruikt. Bij aankoop van een woning of aflossing van een schuld is dat relatief eenvoudig. Bij een verbouwing ligt dat vaak iets lastiger, zorg ervoor dat u de facturen goed bewaart!

Tot slot is het bij aflossing van een eigen woningschuld raadzaam om vooraf met uw bank overleg te hebben over de eventuele verschuldigdheid van boeterente. Een aantal van de banken heeft inmiddels aangegeven dat zij onder deze omstandigheden zullen afzien van boeterente!

Drs Edwin de Witte

LENS accountants

Vrieswijk 1

8103 PB Raalte

T: 0572-354488

I: staging2.lens-accountants.nl

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.