pvda olst wijhe presenteert verkiezingsprogramma

Een fatsoenlijk sociaal beleid, behoud van voorzieningen en een gemeente die zich dienstbaar opstelt. Deze punten staan centraal in het verkiezingsprogramma “Minder ik, meer wij” van de PvdA Olst-Wijhe. Het verkiezingsprogramma werd dinsdagavond gepresenteerd tijdens het eerste dorpsgesprek van de PvdA.

De sociaal-democraten staan verder een behoedzaam financieel beleid voor. “De recessie, de teruglopende uitkering van de rijksoverheid, de toekomstige krimp van het aantal inwoners en de vergrijzing vragen in de periode 2014-2018 om scherpe keuzes en om een gemeentebestuur dat stevig in de schoenen staat”, aldus het verkiezingsprogramma. De PvdA Olst-Wijhe is ten volle bereid om ook in 2014-2018 een bijdrage te leveren aan het gemeentebestuur. “Omdat wij idealen nastreven en omdat wij ons verantwoordelijk voelen. Maar ook omdat wij geen partij van neezeggers en weglopers zijn”.

In het verkiezingsprogramma “Minder ik, meer wij” gaat de PvdA uitvoerig in op het sociaal beleid. “Het hebben van een baan is de beste sociale voorziening die er bestaat. Iedere mogelijkheid die er is om mensen aan het werk te krijgen moet daarom worden benut”. Om dit voor elkaar te krijgen wil de PvdA Olst-Wijhe een regionaal plan van de arbeid. De partij is verder van mening dat een uitkering niet vrijblijvend is. “Daar moet wat tegenover staan”, zo staat er in het verkiezingsprogramma.

Armoede is en blijft onacceptabel voor PvdA. “De gemeente Olst-Wijhe blijft een adequaat minimabeleid uitvoeren. De gemeente wentelt de zorgen nooit af op de zwakkeren in de samenleving. Geen enkel kind mag vanwege geldgebrek uitgesloten worden van sportieve en culturele activiteiten. Wij staan een fatsoenlijk beleid voor”. Doel is verder om zorg en welzijn dicht bij de mensen organiseren. En dan minder ingewikkeld dan nu soms het geval is. Versnippering moet voorkomen worden. “Zorgmedewerkers moeten aanklampbaar en zichtbaar in de buurt zijn. De vroegere wijkzuster geldt hierbij als voorbeeld”.

De partij staat op het standpunt dat de gemeente Olst-Wijhe geen zaken moet doen met instellingen waar topfunctionarissen absurde salarissen verdienen.

De PvdA wil alles uit de kast halen om de goede voorzieningen die Olst-Wijhe kent te behouden. Uitgangspunt is dat ook het zwembad “De Welters” open blijft. Omdat voor elkaar te krijgen wil de PvdA dat er een totaalvisie komt voor al het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Olst-Wijhe (sporthallen, buurthuizen, scholen). Op basis van die visie wordt vervolgens een toekomstperspectief geschetst.

De PvdA is van mening dat er op maat gebouwd moet worden. Speciale aandacht dient daarbij geschonken te worden aan ‘het levensloopbestendig’ maken van woningen. Veel meer dan in het verleden zet de partij in op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Innovatieve projecten als de Aardehuizen in Olst kunnen op steun rekenen. Maar de PvdA wil meer: “Mogelijk dat er op de Noordmanshoek zonnepanelen geplaatst kunnen worden”.

Samen met de ondernemers moet gemeente de leegstand van winkels proberen aan te pakken, zo meent de PvdA “Ook moet er een oplossing komen voor rotte kiezen en braakliggende terreinen. De gemeente ziet niet lijdzaam toe, maar komt met een actieplan tegen de verloedering”.

Lokale ondernemers krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Zo wil de partij het ondernemers gemakkelijker maken om een bedrijf aan huis te beginnen. Nieuwe woonvormen en nieuwe bedrijvigheid leveren een bijdrage aan de vitaliteit van het platteland. “Hierbij denken wij ondermeer aan nieuwe vormen van verblijfsrecreatie”, aldus de PvdA.

“De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De gemeente stelt zich bovenal dienstbaar op”. De PvdA vindt dat er behoedzaam moet worden omgesprongen met gemeenschapsgeld. “Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat”. Dit betekent een sterke budgetdiscipline. De PvdA is terughoudend als het gaat om lastenverzwaringen. Als het aan de partij ligt, is de gemeente de komende jaren zeer terughoudend met het verwerven van gronden.

Het volledige verkiezingsprogramma is verkrijgbaar via staging2.olstwijhe.pvda.nl. Een mail sturen naar olstwijhe@pvda.nl kan ook.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.