lourenssen naar hof over onderzoek haarman

“Ik vind dat het Openbaar Ministerie dat uit eigen beweging in deze affaire zelfstandig onderzoek had moeten doen. Als is het maar om de schijn van belangenverstrengeling of vriendjespolitiek te voorkomen,” aldus Lourenssen.

Op het oude erf van Haarman werd bij grondwerkzaamheden een reusachtig stortgat gevonden. Het gat was 40 bij 12 bij 4 meter groot. In het stortgat aan de Heesweg werden naast pvc-buisjes (met daarop een productiecode) en asbest, ook een fietsframe, brommeronderdelen, gewapende betonpalen, houten gebinten, een vat met daarin vermoedelijk opgedroogde verf en veel lege stikstofzakken aangetroffen. In totaal werd er uit het stortgat op het vroegere perceel van voormalig wethouder Haarman 1980 ton afval gehaald. Dat komt neer op 1320 kubieke meter.

Haarman ontkent weet van het stortgat te hebben. Toen hij in september 2012 aansprakelijk werd gesteld voor de saneringskosten, besloot de wethouder af te treden om zich te kunnen verdedigen tegen de aantijgingen van de gemeente. Een schikkingsvoorstel van de gemeente wees hij af, waardoor de gemeente en de oud-wethouder nu in een (civiele) rechtszaak verwikkeld zijn.

Lourenssen vindt dat dat eigenlijk geen civiele zaak had moeten zijn, maar een strafzaak. “Als je een vuilniszak langs de weg dumpt, zit de politie er direct bovenop.” Overigens stelt Lourenssen niet dat Haarman bij voorbaat als schuldig aangewezen moet worden. “Als hij onschuldig is en echt niks van dat stortgat wist, dan is het om zijn naam te zuiveren.”

“Als hij wel wist van het stortgat, komt hij er met een civiele zaak met een vriendenprijsje van af,” vindt Lourenssen. “En mogen de Raaltenaren vervolgens de opruimkosten betalen. Eigenlijk had Haarman ook aan moeten dringen op een strafrechtelijk onderzoek. Als hij onschuldig is, zou er ook geen bewijs gevonden worden.”

Daarnaast stelt Lourenssen dat het Raalter college van B&W op een strafzaak aan had moeten sturen. “Ik vind het raar van het college dat ze dat niet gedaan heeft. Ook al hadden ze voor de rechter geen kans. Op die manier sluit je ‘onder één hoedje spelen’ wel uit. Maar goed, ik neem mijn verantwoordelijkheid als burger als de overheid verzaakt.”

Lourenssen staat op 19 maart in Den Haag bij het Gerechtshof. Op de uitslag van zijn verzoek wil hij niet vooruit lopen. “Ik ben immers geen jurist, maar ik vind wel dat politiek en integriteit belangrijk zijn.”

Meer foto's