Home / archiefcentraal / reactie politiek op dossier huishoudelijke hulp

reactie politiek op dossier huishoudelijke hulp

“wat voor gemeente de gemeente Raalte is, als ze voor 20 euro durft aan te besteden. Iedereen weet dat daarvoor geen fatsoenlijk werk geleverd kan worden. De zwart betaalde huishoudelijke hulp verdient al 15 euro…”

We hebben de Raalter fracties om een reactie gevraagd. Hier de antwoorden:

GemeenteBelangen, Jan Schokker

De fractie van GemeenteBelangen is met het collegevoorstel akkoord gegaan. Reden hier voor was dat het college is uitgegaan van de landelijke Kadernotie voor aanbesteding huishoudelijke hulp en dat de WMO-raden in alle gemeenten waar dit ook zo gebeurt, hier mee akkoord zijn gegaan. De bandbreedte ligt tussen de 20 en 22 euro.

GB heeft in een stemverklaring aangegeven dat zij het college de ruimte geeft om een hoger tarief te hanteren als dit de kwaliteit ten goede komt. Wij hebben ook aangegeven dat dit niet tot een situatie mag leiden zoals recentelijk in de Achterhoek waarbij massaal ontslagen vallen.

Wij denken niet dat dit tot zwartwerken leid .Zeer hoge tarieven zouden eerder tot zwartwerken leiden. De mensen die de gemeente in huurt zijn tarieven die horen bij het soort werk. Bij elk werk wat de gemeente uitbesteedt, moet telkens gekeken worden of dit reële tarieven zijn, passend bij het soort werk.

VVD, Alexander Kreule

De VVD fractie is niet blij met de gang van zaken rond deze aanbesteding. Vooral de onduidelijkheid en onzekerheid die nu ontstaat bij zowel medewerkers als cliënten is voor niemand goed en dan ook zeer ongewenst.

Wij vinden het niet meer dan logisch dat iedereen fatsoenlijk betaald wordt en mensen de beste zorg krijgen. Bij de aanbesteding was een bodemprijs afgesproken voor het uurtarief, juist om werken onder de kostprijs te voorkomen en om de kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen.

Wij gaan er daarnaast van uit dat mensen gewoon hun baan behouden zoals afgesproken bij de aanbesteding. Alle partijen dienen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Aangezien de aanbesteding nog niet is afgerond willen wij nog niet op alle afzonderlijke onderdelen reageren, ook omdat wij nog niet alle feiten op een rij hebben.

Daarom gaan wij het college vragen om direct na het afronden van de aanbesteding met een evaluatie te komen. Dit zodat we direct lessen kunnen trekken uit deze ronde aangezien het contract maar voor een jaar loopt.

SP, Harry van Kampen

Wij hebben het college mee gegeven dat bij aanbesteding men het zo moet doen dat men de CAO van de sector netjes kan uitvoeren. Net als bij badmeesters of mensen die op de bus werken of bij de krant.

Ook de kwaliteit moet goed zijn anders gaat het niet wat worden. De functies boven het werk volk horen in het plaatje te passen. Daar kunnen we geen bedragen over noemen, hoewel soms wel heel veel geld naar de top van organisaties gaat. Een beetje pas op de plaats en niet te veel graaien is onze koers

Wij willen de thuiszorg voor ieder die dat nodig heeft. De andere partijen niet, die willen ze eerst financieel uitkleden, hun keuze.

PvdA Arie van der Wilt

Wij vinden het heel jammer dat Carinova en de gemeente geen nieuwe overeenkomst voor de huishoudelijke hulp hebben, maar het is een misverstand dat dit zou leiden tot massaontslag. In de voorwaarden voor de aanbesteding is opgenomen dat degene die deze ‘wint’, het personeel moet overnemen. Daarbij moeten voor de betrokken mensen de bestaande rechten gewaarborgd worden. Dat is voor de PvdA een belangrijk uitgangspunt: het kan dus niet zo zijn dat mensen voor minder salaris moeten gaan werken.

Als andere bedrijven het werk goedkoper kunnen doen, dan betekent waarschijnlijk dat die bedrijven een efficiëntere organisatie hebben (minder overheadkosten). Het genoemde bedrag, dat overigens het minimumtarief is (het kan ook hoger uitkomen, maar daarover moet onderhandeld worden) ligt immers aanzienlijk boven de CAO.

De PvdA betreurt het dat er door de gemeente onnodig onrust wordt gecreëerd. Deze aanbesteding wordt voor één jaar gedaan, omdat er volgend jaar zoveel gaat veranderen dat opnieuw een aanbesteding nodig is. Wat ons betreft zou er in de aanbesteding gekozen zijn voor meer ruimte in de onderhandeling zodat alle partijen zouden kunnen blijven.

Lokaal Alternatief, Egbert den Daas

Lokaal Alternatief is van mening dat marktwerking een goed middel is om commerciële bedrijven scherp te houden. Uiteindelijk hebben bedrijven en consumenten hier baat bij. Wij vinden dat de zorg zich niet leent voor marktwerking.

Zorg moet niet in businessmodellen gegoten worden. Het leidt tot een stijgende overhead, duurbetaalde directeuren en interim-managers, juridische conflicten enz. dit alles kost handen vol geld kosten en dit gaat volgens ons ten koste van geld voor de werkvloer. Lokaal Alternatief is dus geen voorstander van concurrentiewerking in de zorg. Volgens ons werkt dit niet en leidt het alleen maar tot maatschappelijke problemen.

Wij zijn tegen beleid dat de financiële duimschroeven dusdanig aandraait dat de opdracht niet anders dan ten koste van cliënten en medewerkers kan worden uitgevoerd. Het loon van thuiszorgmedewerkers ligt op zo’n 12 euro per uur bruto . Dit is niet hoog en wat ons betreft moet daar niet aan gemorreld worden.

Het conflict met Carinova kan volgens ons opgelost worden als de uitgangspunten gehanteerd worden dat de belangen van cliënten én medewerkers leidend moeten zijn. Bij zorg is het niet juist vooral op prijs te letten in mindere mate op kwaliteit en continuïteit.

Aanbesteden thuiszorg is sinds april 2012 niet meer verplicht voor gemeenten. Ons voorstel is: ga met Carinova om tafel zitten en kom samen tot een oplossing, gelet op de eerder genoemde uitgangspunten.

Als Carinova met haar tarieven niet al te ver uit de pas loopt moet er volgens ons snel uit te komen zijn en kan maatschappelijk onrust opgelost worden.

In verband met de hoge kosten strijdt Lokaal Alternatief sinds jaar en dag tegen de inhuur van dure advies- en detacheringsbureaus. De gemeente moet volgens hiermee ons zeer terughoudend zijn.

CDA, Jos Alferink

In de raadsvergadering van 26 september is de meerderheid van de raad akkoord gegaan met het collegevoorstel om bij de aanbesteding uit te gaan van een bodemprijs voor het uurtarief waarbij is uitgegaan van het CAOloon in de sector met daarbovenop een opslag voor overhead en winst voor de zorgaanbieder. Werken onder kostprijs wordt voorkomen en daarnaast wordt de kwaliteit en continuiteit wel zeker gesteld.

In de voorwaarden voor de aanbesteding is opgenomen dat het personeel moet worden overgenomen en dat de rechten van het personeel worden gewaarborgd ook moet de zorg aan de clienten goed worden uitgevoerd.

CDA vindt het jammer dat er nu rond de aanbesteding veel onduidelijkheden zijn, maar zolang de aanbesteding nog niet is afgerond en er nog onderhandeld kan worden moet daar op worden ingezet.

Het CDA vindt het erg belangrijk dat de zorg voor onze burgers zonder problemen wordt gecontinueerd en dat de werknemers bij de nieuw aanbieder in dienst komen en niet zonder werk komen. Daarmee kunnen ook de clienten hun zelfde hulp in het huishouden behouden.

Dit is een van de voorwaarden die het college in de aanbesteding als voorwaarde heeft gesteld, namelijk voldoen aan wat hierover in de CAO VVT staat. Wij vertrouwen er op dat het college dit bewaakt.

Zwart werken is niet aan de orde, omdat de vergoeding van de gemeente voor Zorg in Natura geldt, dus de gemeente betaald de zorgaanbieder, die volgens de Cao de medewerkers moet betalen.

Lees ook

Hans Kamphuis tijdelijk wethouder Olst-Wijhe

OLST/WIJHE – Hans Kamphuis, nu nog raadslid namens het CDA, is aangewezen als tijdelijke vervanger …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.