gemeenteraad verdeeld over blekkerhoek

De verschillende partijen in de gemeenteraad zijn verdeeld over de kwestie tussen de gemeente Raalte en speeltuinvereniging Blekkerhoek. PvdA wil dat er een mogelijkheid voor zaalhuur wordt gecreëerd, D66 stelt tegen die verhuur te zijn. VVD wil dat er gekeken wordt naar mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan, SP wil eerst aanvullend onderzoek.

De Blekkerhoek kreeg eerder van de gemeente een dwang opgelegd om te stoppen met de verhuur van hun zaal voor feesten. Daar ging de speeltuinvereniging aan de Ceintuurbaan tegen in protest. De commissie die dat protest behandelt, wil eerst extern advies inwinnen om tot een uitspraak te komen. Daardoor laat de uitspraak van die commissie nu al drie maanden op zich wachten. Ondertussen stelt de Blekkerhoek op jaarbasis 60 procent van de inkomsten mis te lopen, waardoor het voortbestaan van de speeltuinvereniging bedreigd wordt.

De PvdA vindt, bij monde van Arie van der Wilt, dat de verhuur van het zaaltje wel toegestaan moet worden. De partij werkt aan een brief aan het college van burgemeester en wethouders om die eens even flink aan de tand te voelen. Wel erkent de partij dat de verhuur nu officieel nog niet toegestaan is.

Maar… “Daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Vorig jaar al hebben we het college gevraagd te bekijken of maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het gebouw beter te isoleren. Het enkele feit dat het in strijd is met het bestemmingsplan om het gebouw te gebruiken voor feestjes vinden wij onvoldoende om nu alles te blokkeren: als we het er over eens zijn dat dit gebruik niet erg is, (en volgens mij neemt de meerderheid van de raad dit standpunt in) dan moeten we het bestemmingplan zo wijzigen dat het gebruik daarmee in overeenstemming is. Ook deze suggestie hebben we het college al gedaan,” stelt Van der Wilt.

“Mocht het college van mening zijn dat verhuur van de zaal sowieso ongewenst is, en niet bereid zijn om te bekijken of de regels kunnen worden aangepast, dan vindt de PvdA dat we moeten kijken of de vereniging met een subsidie ondersteund kan worden in de vele goede activiteiten die voor de buurt georganiseerd worden. Het missen van de inkomsten die men tot nu toe altijd kreeg door de verhuur van de zaal mag er zoals al gezegd niet toe leiden dat de speeltuinvereniging haar activiteiten zal beëindigen,” aldus de PvdA’er.

Van der Wilt: “Speeltuinvereniging De Blekkerhoek is een belangrijke voorziening van en voor de bewoners van de wijk Blekkerhoek. De afgelopen jaren zijn er al te veel voorzieningen weggevallen, en we moeten voorkomen dat de vrees van het bestuur van de speeltuinvereniging werkelijkheid wordt en de speeltuinvereniging in het voortbestaan bedreigd wordt.”

D66 is echter tegen het toestaan van verhuur: “D66 is er op tegen om een uitzondering te maken en het openstellen van de Blekkerhoek voor paracommerciële activiteiten zomaar toe te staan. Dit was en is niet het doel van een speeltuinvereniging. Het is ongewenst paracommerciële activiteiten te ontplooien op locaties die daar niet voor bedoeld zijn. Het betekent oneerlijke concurrentie voor reguliere horecabedrijven,” merkt Mathijs Perton namens de partij op.

“Dat het in het verleden gedoogd werd is naar onze mening geen aanleiding dit te blijven continueren. Wel moet onderzocht worden of hier het overgangsrecht geldt en zo ja hoe we hier mee omgaan. Het alleen roepen dat anders de speeltuin gesloten moet worden brengt het bestuur in een onmogelijke positie en gaat niet uit van de kracht die zij in zich zouden hebben.

Dus laat het bestuur met de gemeente om de tafel gaan zitten, de financiën samen doorspitten en tot een modus komen waarin de begroting wel rond is te krijgen,” vervolgt Perton.

“Dat is volgens D66 ook wat de gemeente dit voorjaar heeft voorgesteld en waar men niet op heeft gereageerd. Samen moet er gekeken worden naar mogelijke oplossingen, waarbij het eerste initiatief moet liggen bij de Blekkerhoek, maar daar horen geen paracommerciële activiteiten bij.”

Ben Nijboer van de VVD wil dat er eerst gekeken moet worden naar wat er mogelijk is. “We vinden speeltuinvereniging De Blekkerhoek een mooie voorziening, die zeker behouden moet blijven. Het is een slechte zaak dat van gemeente-kant vergeten is een afspraak te maken, maar dat wordt hopelijk snel rechtgezet. Wij vinden dat het bestuur er nu eerst met de burgemeester uit moet zien te komen en tot die tijd: ‘een broedende kip moet je niet storen!’ De nieuwe horecaverordening biedt ruimte voor maatwerk, zolang er geen oneerlijke concurrentie oplevert voor de horeca. Op basis van die verordening zijn onlangs afspraken gemaakt rond de MFA’s, dorpshuizen en sportkantines. Het is goed om te kijken hoe de speeltuinvereniging daarbinnen past.”

Ook de SP wil dat de gemeente om tafel gaat met de speeltuinvereniging. “Bij de SP is veel kennis aanwezig over speeltuinen, gezien de historie in Oss. Wij nemen binnen kort contact op met de speeltuin en wie weet gaan we in Oss samen eens kijken of er voor Raalte kennis aanwezig is waar mee we weer positieve impuls kunnen geven aan de speeltuin van Raalte, Blekkerhoek. Wij staan er nog open in zonder vooroordelen en een speeltuin is toch mooi? Vraag het de kinderen,” aldus Harry van Kampen.

Van Gemeentebelangen en CDA, de twee grootste partijen in de gemeenteraad, hebben we nog geen reactie ontvangen. Datzelfde geldt voor Lokaal Alternatief en 1 voor Allen. De laatste twee partijen hebben ons vanavond beloofd nog wel te reageren op de kwestie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.