politie geeft preventietips tegen woninginbraak

Tot en met de maand augustus van dit jaar ontving de politie 34 aangiftes van woninginbraak in de gemeente Olst-Wijhe. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Toen werd er tot en met augustus 36 keer ingebroken in een woning binnen de gemeente Olst-Wijhe.

Gemeente en politie willen de aantallen woninginbraak verder omlaag brengen, maar dit kunnen zij niet alleen. Inwoners zelf kunnen maatregelen nemen om inbrekers buiten hun deur te houden. Om ze daar bewust van te maken, organiseren politie en gemeente op 7, 8 en 9 oktober zogenaamde ‘witte voetjesacties’.

Tijdens deze acties kijken medewerkers van de politie uit naar inbraakgevoelige situaties. Zien ze zo’n situatie en zijn de bewoners thuis, dan wordt aan de voordeur een toelichting gegeven en ontvangen ze een informatiepakket. Bij woningen waar bijvoorbeeld een raam open staat of een deur niet goed is afgesloten terwijl er niemand thuis is, wordt een informatiepakket in de brievenbus gestopt. Daarbij wordt de bewoner met behulp van een ‘wit voetje’ geattendeerd op het aantreffen van de inbraakgevoelige situatie. Het voetje is een papieren schoenafdruk met daarop de tekst: ’Dit had de afdruk van een inbreker kunnen zijn’. Op 7 en 9 oktober is de actie in Olst en op 8 oktober kunnen inwoners van Wijhe een politieman of –vrouw aan de deur krijgen.

Woninginbraken hebben een enorme impact op het veiligheidsgevoel van inwoners. Mensen voelen zich na een inbraak soms lang onveilig in hun eigen woning. Dat is één van de redenen waarom de gemeente en de politie extra aandacht vragen voor het thema. Het doel van de voetjesactie is het voorkomen van inbraken en insluipingen, maar daarnaast willen de politie bewoners actief informeren over de maatregelen die ze zelf kunnen treffen om inbraken en insluipingen te voorkomen. Inwoners moeten bewust worden van het feit dat ze inbraakgevoelige situaties zelf in de hand hebben. Een raam afsluiten als je boodschappen gaat doen is immers heel simpel.

Daarnaast vragen agenten de inwoners alert te zijn op inbrekers. Zie je een verdachte situatie of vertrouw je iets niet, bel dan direct 112! De kans dat de politie de inbrekers op heterdaad kan betrappen, is dan het grootst.