maan group verbindt zich aan de cirkel

André en Mariet Jansen zijn op donderdag 15 augustus op een symbolische manier de samenwerking aangegaan met stichting De vrienden van de Cirkel uit Raalte. Mariet en André boden Jan Broomans en Cees van der Veer van De Cirkel, namens de Maan Group, een spandoek aan waar de stichting haar zichtbaarheid op evenementen mee kan verhogen.

Mariet Jansen, samen met André Jansen eigenaar van de Maan Group, is toegetreden tot het bestuur van stichting Vrienden van de Cirkel en vanwege die link stelt Maan Group vanaf heden, bij speciale gelegenheden, de binnen de organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar aan de Cirkel. Onder andere de presentatiematerialen die de Maan Group maar delen van het jaar gebruikt, kunnen door de Cirkel gebruikt worden voor promotionele activiteiten.

Stichting De Cirkel is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de terminale fase van hun leven, zowel bij de mensen thuis als in ons hospice in Raalte. Een groep betrokken en geschoolde vrijwilligers biedt deze zorg en ondersteuning, in samenwerking met professionele hulp van o.a. thuiszorg en huisarts.

De vrienden van de Cirkel hebben als taak om de stichting De Cirkel (financieel) te ondersteunen zodat de terminale zorg op een hoog kwaliteitsniveau blijft.