salland te kiek verdwenen historie

De komende weken publiceren we in deze rubriek oude foto’s uit Raalte en omstreken. Ken je het verhaal achter de foto? Of herken je mensen of gebouwen op de getoonde foto? We nodigen je van harte uit om mee te doen. Reageer op onze foto door op onze site te reageren (elke woensdag om 10.00 uur komt een nieuwe foto online) of doe je verhaal op staging2.facebook.com/sallandcentraal . “Deze week twee foto’s, omdat ze een zekere relatie met elkaar hebben. Allebei een stukje (verdwenen) historie”, schrijft Geert Hannink ons, die ons de foto’s en het verhaal aanleverden.

De ene foto is een foto van de veemarkt in Raalte in de zestiger jaren. De markt werd gehouden op de Nieuwe Markt en Grote Markt. Op de voorgrond staan nu Het Schip en De Wal. Op de foto is het gebouw rechts het vroegere pand van kapper Van der Weegh. Daarnaast zie je rechts het pand waarin Jan List een cafetaria exploiteerde. Daarvoor was er een fietsenwinkel gevestigd. Ernaast, achter de boom met de luidspreker, het pand van VW-garage De Roef, later Electro Roef. Links daarvan het oude pand van de Sallandsche Bank, in 1970 vervangen door nieuwbouw. Daarnaast het pand van Drogisterij Aa, eerder in het bezit van de familie Tepe.

Het pand midden op de foto valt nog te herkennen als Electro Roef: het is nu, anno 2013, nog vrijwel hetzelfde. Tussen De Roef en de Plaskerk het oude doktershuis aan het Doktersweggetje. Hier had dokter Kutschrutter en later zijn schoonzoon Van Douveren de dokterspraktijk. In de zeventiger jaren was het de praktijk van de artsen Mares en De Weerd. Het was eertijds breder: een deel is er vanaf gegaan om de doortrek van de Munstersestraat mogelijk te maken, ooit bedoeld als centrale toegangsweg tot het centrum, over de Grote Markt en dan via de grond van Houthandel Koelen naar de Schapenstraat, maar dat terzijde: plannen veranderen nog wel eens.

Voor de Plaskerk het oude hotel Sallandia. En als je goed naar de Plaskerk kijkt, zie je dat de toren er nog lager is dan de kerk. Ooit is een deel van de toren ingestort en het heeft tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw geduurd voordat dat weer hersteld is.

Raalte heeft al heel lang markten gekend. Dat hoorde bij de streekfunctie die Raalte had. Oorspronkelijk werden de markten op De Plas gehouden, ook de veemarkten. In 1860 komt er een botermarkt nadat inwoners van Raalte bij het gemeentebestuur hebben aangedrongen op subsidie. De markten zijn altijd erg belangrijk geweest voor de middenstanders in Raalte, vooral voor hen die in de omgeving van de markt hun nering drijven. Raalte is dan ook te klein als in 1861 enkele middenstanders uit de omgeving hoek Deventerstraat en Grotestraat zich in een verzoekschrift tot het gemeentebestuur wenden: zij willen de veemarkt graag verplaatst zien naar een plek in hun omgeving, het zuidelijk einde van het dorp.

Het verzoekschrift is ondertekend door J.H. Schrader, A.J. Kutschrutter, H. Elferink, W. Jan Pede, A. Schuttelaar, Wilhelmus Tuink, M. Olthof, G. Overdorp, J. van Eerten, H.J. van Duuren, J.B. Nakken, J. Peek, G.H. Pasman en M. Schrijver. Prompt komt de ‘tegenpartij’, de ondernemers in de omgeving van De Plas, in het geweer. B. Eijkenaar, W. ten Hove, P. de Jong, J.H. Otte, M. Kortenhorst, G. Mouhuis, H.J. van Eerten, G.H.J. Giese, T.L. Jorink, Wed. J.W. Remmers, H. Slegten, J.J. Buijs, H. Poelman, G.J. Venneman en C.F. van den Beld laten een verzoekschrift opstellen waarin ze de gemeenteraad van Raalte vragen het verzoek van “de andere kant” van de hand te wijzen.

Een passage uit het request:

“dat eindelijk den ondergeteekenden vooral den Raad wenschen in overweging te geven, of niet de geest waaruit hierboven bedoeld verzoekschrift is voortgekomen, zoo veele teekenen van opruijing draagt dat zij denzelven gevaarlijk moeten achten niet alleen voor den bloei en aanmoediging dezer markten, maar ook voor de rust en onderlinge vrede der ingezetenen, en misschien het allermeest voor elk lid van den Raad ’t welk onder en door den invloed van zulken geest gekozen, zoo wel als ieder ander toch gehouden is alleen naar inwendige overuitging, zonder ruggespraak met zijne committenten te stemmen; en of het derhalve niet hoogst waarschijnlijk ware, dat de Raad, toonende ver boven zulken geest verheven te zijn, op eene of andere wijze mogt goedvinden zijne afkeuring daarna uit te spreken.”

Ook de veehandelaren die voor een belangrijk deel zorgen dat er handel plaats vindt, laten zich niet onbetuigd. Ook zij, G. Kleine Wolthaar, Gerrit de Lange, G. en H. Wiefferink en H. Marsman zien niets in de gevraagde verplaatsing. De perikelen rond de Raalter markt zijn niet nieuw…!

Tot zover een stukje historie rond de Raalter veemarkten die tot eind zestiger jaren zijn blijven bestaan. De Plas was daarvoor veel te klein, getuige de bovenstaande foto. Maar goed dat de Grote Markt en later de Nieuwe Markt aangelegd zijn.

De tweede foto is van een andere markt, namelijk de Varkensmarkt. Als straatnaam leeft de markt nog voort. Het plaatje hieronder komt uit het fotoalbum van de vroegere huisarts Hagemeijer. De foto is gemaakt op de doorgang van de Varkensmarkt naar het huidige parkeerterrein Molenhof. Het gebouw links heeft in de zeventiger jaren plaats gemaakt voor het winkelcentrum Molenhof. Op de achtergrond nog de gebouwen aan de Varkensmarkt. Ter hoogte van het gebouw waarin tot voor kort de VVV gevestigd was, het café van Van der Meer. De hekken voor de handelaren boden plaats aan de biggen en varkens die ter markt werden aangevoerd. Overigens zijn diezelfde hekken verschillende jaren gebruikt door de organisatoren van de Raalte Races op de Luttenbergring als publieksafzetting, ook toen er al lang geen varkens meer aangevoerd werden naar de varkensmarkt.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.