ingezonden stortgataffaire

‘Het einde van de affaire rond het stortgat op het voormalige grondstuk van ex-wethouder Haarman is blijkbaar nog lang niet in zicht. Ter herinnering: Haarman heeft bijna zijn hele leven op dat perceel, Heesweg 44/44a, gewoond en gewerkt. Er is in ieder geval nog in 1989 afval gestort, maar de ex-wethouder wast zijn handen in onschuld en zegt van dit stortgat van ca. 2000(!) m³ nooit iets te hebben geweten.

Het Raalter gemeentebestuur gelooft hem blijkbaar niet (foei toch gemeentebestuur!) en stelt Haarman aansprakelijk voor de gemaakte saneringskosten van minimaal 315.000 euro. Haarman wijst dit af, evenals een schikkingsvoorstel waarmee het college hem tegemoet wilde komen. Hierdoor moet het verhalen van de volledige kosten via de rechter worden afgedwongen, het college kan het er immers niet bij laten zitten.

Het vervelende is echter dat b&w er sinds het ontdekken van het stortgat een dermate puinhoop van hebben gemaakt – sorry voor de beeldspraak, dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat een rechter de Gemeente Raalte in het gelijk zal stellen.

Dan is er de nóg vervelendere bijkomstigheid van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, begin volgend jaar. Een zoveelste nadelige uitspraak voor de Gemeente Raalte, zou dan wel eens van grote invloed kunnen zijn op de verkiezingsuitslag. Vooral natuurlijk voor de collegepartijen CDA en Gemeeentebelangen. Zij hebben er dan ook alle belang bij deze rechtzaak zo lang mogelijk uit te stellen en de uitspraak over de verkiezingen heen te tillen. Inmiddels lijken ze in deze opzet geslaagd.

De kwestie speelt inmiddels al zo’n anderhalf jaar, maar nu pas wordt Haarman gedagvaard. Op grond van hun ervaringen zijn juristen ervan overtuigd, dat een uitspraak op zijn vroegst pas midden 2014 te verwachten is. De vertragingstactiek van het CDA en Gemeentebelangen lijkt dus, met steun van b&w, te zijn geslaagd.

Zit bij deze stinkende affaire daarmee de deksel tot de verkiezingsdag stevig op de doofpot? Ik wil de collegepartijen niet ontmoedigen, maar ik vermoed dat er wel iemand is die dit zaakje onder de aandacht blijft houden.’

Hans de Kort

Raalte