geen gasproductie meer bij waterzuivering

Het zuiveringsslib uit Raalte kan worden verwerkt op de rioolwaterzuiveringen in Deventer en Zwolle. Hierdoor wordt de slibverwerking op deze zuiveringen wel zwaarder belast. Dit kan gecompenseerd worden door bij de zuiveringen in Deventer en Zwolle de capaciteit te vergroten.

De schade die door de explosie is toegebracht aan het zuiveringsproces in Raalte, wordt het komende jaar volledig hersteld.