agricola niet over maar met ondernemers praten

In tegenstelling tot veel vergelijkbare gemeenten, is de economie in de gemeente Dalfsen in de afgelopen tien jaar gegroeid. Dit is o.a. te danken aan de gunstige ligging in de regio Zwolle, de regio die in het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter en Elsevier een eerste plaats behaalde in de ranglijst van economische toplocaties. Andere economische pluspunten van Dalfsen zijn een gedifferentieerd bedrijfsleven, afdoende aan- en afvoerwegen, voldoende bedrijfsterreinen, een prima arbeidsmoraal en goed ondernemerschap. Ook al heeft Dalfsen het in de afgelopen periode economisch goed gedaan, de crisis laat inmiddels ook deze gemeente niet onberoerd. Met de pas vastgestelde Nota Economisch Beleid 2013-2020 in de hand ziet wethouder Klaas Agricola echter vooral uitdagingen.

“In onze gemeente kennen we talrijke ondernemers die juist in deze moeilijke economische tijd creatief en innovatief zijn. Onze waardering hiervoor tonen we bij de verkiezing van de ‘crinnovatiefste’ onderneming van het jaar. Deze eer ging de laatste keer naar EPDM Systems uit Lemelerveld. Van dit soort bedrijven gaat een enorme stimulans uit naar andere ondernemingen. In de praktijk blijkt, dat vooral de innovatieve bedrijven goed blijven draaien en een goedgevulde orderportefeuille hebben. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Mol diervoeding, Bouwbedrijf Bongers, Archetex, Schippers Bouwmaterialen, Keukenhuys Dalfsen, Van der Vegt Interieurbouw en Toonen Flooring Design. En dan ben ik nog lang niet volledig”, aldus de Dalfser wethouder van Economische Zaken.

Klaas Agricola vindt het contact met het bedrijfsleven van groot belang: “Namens de gemeente Dalfsen wil ik het bedrijfsleven motiveren, stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Werkgelegenheid zorgt nu eenmaal voor leefbaarheid en vitale kernen. Daarbij wil ik niet óver ondernemers, maar mét ondernemers praten. Twee keer per jaar is er dan ook regulier overleg met alle lokale ondernemersverenigingen, maar daarnaast heb ik regelmatig contact met de besturen van deze verenigingen en met individuele ondernemers. Je hebt elkaar nu eenmaal nodig en ik houd er bovendien van tijdig op de hoogte te zijn van zaken die spelen. Verder zijn we druk doende om de talrijke ZZP-ers binnen onze gemeente te verenigen. Ook die wil ik graag betrekken bij onze plannen”.

Nu alle procedures rond bedrijventerrein De Grift in Nieuwleusen gunstig voor de gemeente Dalfsen zijn afgerond, wordt een eerste deel van de 15 ha. bouwrijp gemaakt. Verder is de gemeenteraad van Dalfsen onlangs akkoord gegaan met de bouw van 9 bedrijfswoningen aan de Kampmansweg en 6 bedrijfskavels aan De Vesting. Wethouder Agricola: “Door de crisis is het aantal nieuwe aanvragen wel een stuk minder dan voorheen, maar er is nog steeds animo om in onze gemeente te ondernemen. Dat is ook een verdienste van de ondernemers zelf die (toekomstige) collega’s stimuleren om zich in onze mooie gemeente te vestigen. Ook de winkelgebieden in de diverse kernen kennen gelukkig weinig leegstand”.

Onlangs is in Dalfsen de Nota Economisch Beleid 2013-2020 vastgesteld met daarin actiepunten om de vitaliteit van de lokale economie te kunnen waarborgen en waar mogelijk uit te bouwen. Hieronder ziet u een overzicht van de acht doelen die zijn geformuleerd rond de economische ambitie van Dalfsen. Verder vindt u bij deze doelen ook de actiepunten en uitdagingen waar de gemeente in de komende jaren – samen met het bedrijfsleven – de schouders onder gaat zetten.

1. De gemeente Dalfsen wil een ondernemende gemeente zijn met een ondernemersvriendelijk, transparant en toegankelijk beleid. Actiepunten hierbij zijn:

 Gemeentelijke aanbestedingen nog toegankelijker maken voor lokale bedrijven.

 Zo kort mogelijke doorlooptijden en proactieve opstelling bij vergunningverlening.

 Doorgaan van het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap door uitgifte van bouwkavels (actief grondbeleid).

 Met partijen, zoals Bouwend Nederland en Woonstichting, nagaan of renovatieplanning vervroegd kan worden.

2. De gemeente Dalfsen wil aantrekkelijk zijn voor ZZP-ers. Actiepunten hierbij zijn:

 Uitnodiging ZZP-ers zich te verenigen en deel te nemen aan overleg met de gemeente.

 Voortzetten deelname lkStartSmart en actief zoeken naar lokale coaches.

 Waar nodig en mogelijk verruimen van mogelijkheden rond wonen en werken.

3. De gemeente Dalfsen wil innovatieve bedrijven stimuleren. Actiepunten hierbij zijn:

 De innovatie is aan bedrijven zelf, maar gemeente wil een netwerkfunctie vervullen, o.a. met Kennispoort Regio Zwolle.

 Gemeente participeert in regionale overleg rond beleid, gericht op innovatie.

4. De gemeente Dalfsen werkt aan een goede infrastructurele en digitale bereikbaarheid. Actiepunten hierbij zijn:

 Huidige plannen – met name gericht op provinciale wegen – realiseren.

 Glasvezel realiseren in kernen en buitengebied door faciliteren private initiatieven.

 Aanstellen gemeentelijk projectmanager voor begeleiding proces.

5. De gemeente Dalfsen werkt aan goede vestigingslocaties. Actiepunten hierbij zijn:

 Voldoende en courante vestigingslocaties in kernen.

 In buitengebied vestigingsmogelijkheden voor zorg, toerisme en overig passende bedrijven binnen vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

 Facelift bedrijventerrein Dalfsen en De Meele, verantwoordelijkheid ligt bij ondernemers.

6. De gemeente Dalfsen werkt aan een sterke detailhandel. Actiepunten hierbij zijn:

 Kwaliteit openbare ruimte dorpscentra verder verbeteren, waaronder herontwikkeling Kroonplein).

 Ruimtelijke kwaliteit van dorpskern Dalfsen verbeteren.

 Concentratie van aanbod, verdere diversiteit en kwaliteit detailhandel in Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Nieuwleusen (in relatie met N377).

7. De gemeente Dalfsen werkt aan een sterke landbouwsector. Actiepunten hierbij zijn:

 Monitoring van schaalvergrotingstrend in relatie tot ruimtelijk beleid.

 Verkenning inpassingmogelijkheden duurzame energieopwekking.

8. De gemeente Dalfsen werkt aan een sterke toeristisch-recreatieve sector. Actiepunten hierbij zijn:

 Voortzetten samenwerking gemeente met Marketing Oost.

 Toevoegen enkele evenementen aan regionale kalender.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.