twee nieuwe tunnels voor n348 raalte ommen

Met deze maatregelen wil de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de N348 verbeteren. De totale kosten zijn geraamd op ruim 13,5 miljoen euro. De eerste schop gaat naar verwachting eind 2015 de grond in.

De voorbereiding van het plan voor het zuidelijke gedeelte van de N348 Raalte-Ommen (tussen de Lemelerveldseweg en Raalte) en het noordelijke gedeelte (tussen de Achterveldsweg en de aansluiting met de N340) wordt in een later stadium afgerond.

Het N348-plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen hebben kennis van het plan genomen. Het N348-plan gaat nu de inspraak in. De betrokken overheden willen graag weten wat iedereen van het plan vindt. Daarom kan iedereen tot en met 28 juni 2013 een reactie (‘zienswijze’) op het plan geven.

Na de inspraakperiode gaat de provincie in overleg met de betrokken gemeentes de zienswijzen beoordelen en waar nodig het plan aanpassen. Hierna wordt in het najaar van 2013 het plan definitief door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgesteld en nemen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten kennis van het plan. Daarna stellen eind 2013 Provinciale Staten van Overijssel en de Gemeenteraden van Raalte, Dalfsen en Ommen het plan definitief vast.

Vervolgens wordt begonnen met de aankoop van de benodigde gronden en gaat er bij de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen een bestemmingsplanprocedure lopen. Een wijziging van de bestemmingsplannen is nodig, omdat de aan te kopen gronden nog geen verkeersbestemming hebben. Inspraak maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Eind 2014 is deze procedure afgerond, waarna de voorbereidingen van de uitvoering van start gaan. De start van de werkzaamheden is voorzien eind 2015.

Kijk voor meer informatie over de N348 op staging2.overijssel.nl/n348