grootse plannen met oud gemeentehuis wijhe

Er bestaan zeer concrete plannen om invulling te geven aan Villa Wijhezicht, het oude gemeentehuis van Wijhe. In het gebouw aan het Marktplein vestigen verschillende partijen zich die elk op eigen wijze een binding hebben met de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen met allerhande vragen over de arbeidsmarkt bij het gebouw binnenlopen, ook mensen die op wat voor manier dan ook afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekregen, kunnen straks in het gebouw terecht.

Mia Nijland is bedenker van het plan en stuurt de inrichting van het gebouw aan. “Ik heb het gebouw niet gekocht hoor,” maakt ze direct duidelijk. “Ik heb alleen een concept bij de eigenaar van het pand, Lenferink, aangeleverd. Die vroeg om ideeën voor de invulling van het gebouw, het moest een maatschappelijke bestemming krijgen. Er werd voor mijn plan gekozen.”

In het gebouw komt volgens Nijland een mix van sociale, creatieve en economische bedrijven en organisaties. “Het zit een beetje tussen bedrijvenverzamelgebouw en kulturhus in, maar het wordt meer dan een kulturhus, noem het een streekhuis. Leren en werken komen hier centraal te staan. Iedereen die meedoet in Wijhezicht, wordt gevraagd open te staan voor leerwerktrajecten ‘in huis’, verbindingen te leggen tussen arbeidsmarkt en werkzoekenden of de verbinding te zoeken tussen onderwijs en praktijk,” stelt Nijland. “Denk aan stageplaatsen, loopbaanbegeleiding, mensen met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt, kansen bieden. Een kans via bijvoorbeeld een combinatie van leren en werken of via een werkstimuleringsregeling na het behalen van een HBO-diploma.”

Het gebouw moet naast de arbeidsgerelateerde zaken, ook een ontmoetingsplek worden. “De kans bestaat dat er ook een soort internetcafé komt, maar ook bieden we flexplekken aan.“ Nijland heeft de indeling van het gebouw in haar hoofd. Ook hebben verschillende marktpartijen al toegezegd hun intrek in het pand te willen nemen. Zo komen er een ingenieursbureau, adviesbureau, intermediair arbeidsmarkt, behandelpraktijk, onderwijsorganisatie en diverse flexwerkers. Verder komt er een vergaderruimte, ontmoetingsruimte en een scholingsruimte.

Centraal punt van het gebouw wordt het kantoor van Topjob Salland. Wie het gebouw inloopt, komt in de ruimte van Topjob terecht. Topjob bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Belangrijke missie van het bedrijf is om uitgevallen scholieren en mensen die op welke wijze dan ook afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen, te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. “Een duwtje in de rug,” omschrijft Nijland. “De focus ligt op leren en werken, dat is namelijk opbouw van je toekomst.”

Zo bestaan er voor jongeren die uitvielen op de middelbare school mogelijkheden om in Wijhezicht een AKA-opleiding te volgen en daarmee weer aansluiting te vinden op een MBO-leertraject. “Doel is dat je bij ons maar even in beeld bent. Daarna moet je zo snel mogelijk doorstromen naar de arbeidsmarkt al dan niet via een leerwerkproject. De kracht moet daarbij zitten in de samenwerking van partijen.” En die partijen bundelen zich binnenkort in Villa Wijhezicht in Wijhe.

In juli nemen de eerste bedrijven hun intrek in het pand, op de begane grond. In het najaar wordt ook de eerste verdieping in gebruik genomen. Op de tweede etage komt een woonruimte in de vorm van een appartement. Over de invulling van het souterrain komt binnenkort meer duidelijkheid.