bewijs tegen haarman verdwenen update

Waar de buisjes nu zijn? “Het enige dat ik weet is dat ze er niet zijn,” stelt raadsgriffier Jan Bouke Zijlstra. Hij verwijst verder naar de jurist van de gemeente die belast is met het dossier. Zijn antwoord is kort: “Ik doe er geen uitspraken over.”

De betreffende PVC-buisjes werden in het stortgat aan de Heesweg gevonden. Op die buisjes staan productiedata en daaruit blijkt dat Haarman al actief was op het boerenbedrijf toen die buisjes gemaakt werden. Eén van die buisjes is in week 23 van 1989 geproduceerd.

Toen de gemeente de grond in 2006 voor ruim 2,3 miljoen euro van Haarman kocht, was reeds bekend dat er vervuiling in de grond aanwezig was, echter niet in de enorme hoeveelheden die uiteindelijk werden aangetroffen. Bij de sanering van het perceel werd er een stortgat van 40 bij 12 bij 4 meter gevonden.

In het stortgat aan de Heesweg werden naast de pvc-buisjes en asbest, ook een fietsframe, brommeronderdelen, gewapende betonpalen, houten gebinten, een vat met daarin vermoedelijk opgedroogde verf en veel lege stikstofzakken aangetroffen. In totaal werd er uit het stortgat op het vroegere perceel van voormalig wethouder Haarman 1980 ton afval gehaald. Dat komt neer op 1320 kubieke meter.

Haarman ontkent weet van het stortgat te hebben. Toen hij in september aansprakelijk werd gesteld voor de saneringskosten, besloot de wethouder af te treden om zich te kunnen verdedigen tegen de aantijgingen van de gemeente. Een schikkingsvoorstel van de gemeente wees hij af, waardoor de gemeente en de oud-wethouder nu lijnrecht op een rechtszaak af koersen.

De gevolgen voor de bewijsvoering in die rechtszaak, nu de pvc-buisjes weg lijken te zijn, zijn ons onbekend. Of enkel foto’s van de buisjes voldoende overtuigend bewijsmateriaal zijn, wil de gemeente niet mededelen.

Gemeenteraadslid Ben Misha kondigt aan dat hij het college van B&W vragen gaat stellen over de kwestie. “Ik wil weten of Ben Haarman die buisjes ooit heeft gezien en wat zijn reactie was toen hij hoorde dat de buisjes verdwenen waren.”

Update 16.12 uur: Wethouder Wagenmans erkent desgevraagd dat alle goederen die in het stortgat zijn aangetroffen, zijn afgevoerd. “Alles is gedocumenteerd en vastgelegd,” stelt de wethouder. “Dat is op de officiële wijze gebeurd door ingehuurde experts.” Of hij denkt dat de afwezigheid van de fysieke bewijsmaterialen de rechtspositie van de gemeente beïnvloedt zegt hij: “Die afwezigheid was voor ons geen aanleiding om de heer Haarman niet aansprakelijk te stellen.”

Inhoudelijk wil Wagenmans niet verder op de zaak in gaan. Hij wil eerst de fractievoorzitters van de gemeenteraad inlichten. “En een deel van de informatie is geheim,” benadrukt hij nog eens.