aangifte tegen misha wat een onzin

Opinie – ?

De gemeente had een aantal stukken uit de kwestie Haarman geheim verklaard. Reden? Omdat openbaring van die informatie de financiële positie van de gemeente zou kunnen schaden. Zo zou dus, in de ogen van de gemeente, de financiële positie van de gemeente in het geding komen als openbaar werd dat het bewijs tegen Haarman weg was. Je reinste onzin.

Iedereen wist namelijk al dat het bewijs weg was. Iedereen, behalve de burger. Wethouder Wagenmans wist dat de buisjes weg waren. Piet Zoon wist dat de buisjes weg waren. De gemeenteraadsleden wisten dat de buisjes weg waren. Ben Haarman en diens advocaat wisten het ook al. De advocaat van Haarman heeft namelijk om de buisjes gevraagd. Hij wilde ze wel eens zien, maar dat kon niet. Ze waren weg.

Nog steeds kon openbaring van die informatie in de ogen van het gemeentebestuur de financiële positie van de gemeente schaden. De vraag is echt waarom het geheim moest blijven.

Salland Centraal en Hans de Kort deden meermaals een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Nooit kregen ze de gegevens die ze opvroegen.

Zo moesten ook de saneringskosten en de chronologisch volgorde van de gebeurtenissen rondom de ontdekking en sanering geheim blijven. Tot anderhalve week geleden, toen kon het ineens openbaar worden. In een persconferentie werd verteld dat de saneringskosten 315.000 euro waren. Het schikkingsvoorstel van de gemeente, was afgewezen door Haarman. Hoe hoog de voorgestelde schikking was, wilde Wagenmans niet zeggen. “Omdat het niet chique is.”

Eigenlijk wil de gemeente deze hele kwestie al niets zeggen. Wat er in het stortgat werd aangetroffen, werd geheim verklaard. Hoe hoog de saneringskosten waren, werd geheim verklaard. Hoe hoog het schikkingsvoorstel naar Haarman was, wil men niet zeggen. Dat het bewijsmateriaal verdwenen is, werd geheim verklaard.

Ben Misha klapte, volgens de burgemeester, uit de school door te vertellen dat de buisjes weg waren. De burgemeester doet aangifte. Voor die tijd heeft Hans de Kort aangifte gedaan tegen degene die ervoor gezorgd heeft dat het bewijsmateriaal is afgevoerd. Ergens valt dat nog wel te begrijpen ook. De hele handelswijze van de gemeente Raalte is onderhand op zijn minst ‘schimmig’ te noemen.