dalfsen legt groen vast in structuurplan

Het college van Dalfsen heeft vastgelegd welk groen in de kernen behouden moet blijven, op welke plaatsen groen mist en waar dus versterking van groen plaats moet vinden. De gemeenteraad vergadert op 22 april over het Groenstructuurplan (GSP).

In de gemeente Dalfsen zijn in de komende jaren op het gebied van de openbare ruimte veel ontwikkelingen te verwachten, bijvoorbeeld bij de wateropgave, duurzaamheid, maar ook bij verschillende ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Groen speelde hierin vaak een ondergeschikte rol en dat terwijl de identiteit van de kernen in de gemeente Dalfsen sterk wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen, beplanting en ander groen. Daarom is nu vastgelegd welk groen behouden moet blijven, op welke plaatsen groen mist en waar groen dus versterkt moet worden.

Met het groenstructuurplan (GSP) heeft de gemeente een concreet plan waarmee de kwaliteiten van de

groene openbare ruimte in de vijf kernen gewaarborgd en versterkt kunnen worden. Ook wordt ingegaan op de beleidsvraagstukken op gebied van bomen, snippergroen, omvormingen, speelplaatsen en honden. Daarnaast hebben de groenbeheervormen, de bedrijfsvoering en de inzet van burgerparticipatie bij groenprojecten een plaats gekregen in het uitgebreide rapport. Het GSP wordt afgesloten met een realisatieparagraaf waarin het beleid wordt geconcretiseerd in uitvoeringsprojecten.

In juni 2011 is gestart met het opstellen van het GSP voor de vijf kernen van de gemeente Dalfsen. Na debijeenkomst met de Plaatselijk Belangen, hebben ook de inwoners de mogelijkheid gekregen om (via de website) aan de hand van stellingen hun mening te geven over het groenbeleid. Met deze input is het concept groenstructuurplan opgesteld dat in december 2012 is vastgesteld door het college. De raad heeft op 27 januari 2013 besloten om het GSP 4 weken ter inzage te leggen voor de inspraakprocedure. De reacties op het GSP zijn in een inspraaknota verwerkt en gaven op een aantal punten aanleiding tot aanpassing van het rapport

Het GSP 2013-2017, met de aanpassingen zoals die in de inspraaknota zijn verwoord, wordt op 15 april in de raadscommissie behandeld en op 22 april in de gemeenteraadsvergadering. Wanneer de raad op 22

april 2013 het GSP vaststelt kan tot uitvoering van het plan worden over gegaan. De uitvoeringsprojecten die in de realisatieparagraaf zijn benoemd dienen als leidraad. Bij uitvoering van een project krijgen bewoners, binnen bepaalde randvoorwaarden, de mogelijkheid om mee te praten over de (groen)inrichting van hun straat of omgeving.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.