akkoord over maatregelen boetelerveld

Het Boetelerveld is een van de 26 Natura 2000 gebieden in Overijssel. Dat betekent dat de daar aanwezige natuur erg kwetsbaar is en extra bescherming behoeft. In Europees verband zijn daar afspraken over gemaakt. Provincie Overijssel moest samen met de gebiedspartners een beheerplan opstellen, waarin maatregelen staan ter bescherming van die natuur. Een flinke klus, aangezien de belangen van de verschillende partijen soms ver uiteen lopen.

Afgelopen maandag is er een pakket maatregelen afgesproken waarmee alle betrokken partijen konden instemmen. Dit pakket is ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. EZ heeft gisteren haar goedkeuring gegeven aan dit pakket.

Rondom het Boetelerveld komt een bufferzone ter grootte van 130 hectare. In die bufferzone worden hydrologische maatregelen getroffen. Dat betekent dat kavelsloten verbreed en verondiept worden. Daardoor stijgt het grondwaterpeil in het Boetelerveld, wat gunstig is voor de daar aanwezige natuurtypen. In een groot deel van de bufferzone blijft landbouw mogelijk.

Eventuele natschade wordt vergoed. In het noordoostelijke deel van de bufferzone wordt een vroegere slenk hersteld. Dit is ten behoeve van blauwgrasland, een zeer zeldzaam en erg kwetsbaar natuurtype. In dit 18 ha grote gedeelte zal landbouw niet meer mogelijk zijn.

In het Boetelerveld worden ook maatregelen getroffen. Aanwezige sloten en greppels worden gedempt, evenals enkele gegraven poelen. Daarbij wordt de ondoorlatendheid van de grond ook hersteld, zodat regenwater niet snel wegzakt. Verder wordt 40 ha bos gekapt, zodat er minder water verdampt. Dit alles moet leiden tot een hogere grondwaterstand, vooral in het voorjaar.

Om deze maatregelen uit te kunnen voeren wordt een gebiedsproces opgezet. Daarin worden plannen gemaakt waarin de aanpassing van de sloten worden uitgevoerd. Er zal via kavelruil grond geruild worden, zodat boeren er niet in oppervlakte landbouwgrond op achteruit gaan. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen wordt een uitgebreide monitoring opgezet. De actuele stand van de natuur wordt in kaart gebracht, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit wordt een aantal jaren na uitvoering van de maatregelen herhaald, zodat beoordeeld kan worden of de genomen maatregelen een positief effect hebben, of dat er mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn.

Naast deze gebiedsspecifieke maatregelen zijn er ook landelijke afspraken over vermindering van stikstofuitstoot uit verkeer, industrie en landbouw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.