hoogwater niet alleen kommer en kwel

Bij Wijhe reden twee jongens op hun skelter door het water op de Veerweg. Extra interessant wordt de foto door de grote tanker op de achtergrond.

Tegelijkertijd inspecteerden dijkwachten de waterkeringen in de buurt van Herxen. Ze halen boomstammen en ander materiaal uit het water om dijkbeschadigingen te voorkomen.