gehandicapten adviesraad raalte is stichting

Met een feestelijke bijeenkomst werd op maandag 10 december het feit dat de Gehandicapten Adviesraad Raalte een stichting is geworden in de openbaarheid gebracht. Ook werd de nieuwe website gelanceerd die toegankelijk is voor iedereen.

De aanwezigen werden begroet door Ruud Grabijn, voorzitter van Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte. Met een PowerPoint-presentatie gaf hij een inzicht in de werkzaamheden van de Adviesraad. De Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte heeft twee pijlers: de voorlichting op scholen en belangenbehartiging.

De voorlichting op scholen is een goed lopende tak. Vrijwilligers van de Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte geven voorlichting aan leerlingen van groep 8 op de basisscholen in de gemeente Raalte. Om het voor de leerlingen inzichtelijk te maken waar mensen met een beperking mee te maken hebben mogen ze zelf geblinddoekt een traject afleggen met een taststok. Ook zijn er rolstoelen aanwezig om leerlingen zelf te laten ervaren hoe moeilijk het is om hiermee te manoeuvreren. Op een tafel worden hulpmiddelen getoond voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan hulpmiddelen om te eten, iets van de grond te pakken en allerlei voorzieningen voor mensen met een visuele beperking.

De komende jaren wil Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte de belangenbehartiging beter profileren. Als voornaamste taak hierin zien zij de advisering op het gebied van de inrichting van publieke gebouwen en openbare infrastructuur, zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. “Het is gebleken dat, als wij hierbij vroegtijdig worden ingeschakeld, kan worden voorkomen dat er later veel duurdere aanpassingen moeten worden uitgevoerd”, aldus de stichting.

Door een druk op de knop opende Wethouder W. Wagenmans de website. De wethouder is blij met de Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte. “Het is belangrijk dat de Gemeente zorgt dat de Raad de nodige informatie krijgt over de aan te leggen infrastructuur en openbare gebouwen.” Hij is van mening dat als aan de voorkant wordt gekeken er geen problemen ontstaan aan de achterzijde. Op deze manier kunnen veel extra kosten worden bespaard.

De voorzitter benadrukte dat hij erg blij is dat de Gehandicapten Adviesraad Raalte nu verder gaat als Stichting. “Het biedt ons de mogelijkheid onafhankelijk te opereren.”

Voor meer informatie over de Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte kun je terecht op staging2.gehandicaptenadviesraadraalte.nl

Mocht je geïnteresseerd zijn in het werk van de Adviesraad en/of zelf iets willen doen voor een betere toegankelijkheid in de Gemeente Raalte: de stichting is nog op zoek naar belangenbehartigers. Nieuwe enthousiaste leden, met en zeker ook zonder een beperking, zijn zeer welkom. Aanmelden kan via de website. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ria de Haan via 0572-356044.