appelaktie van protestantse gemeente wesepe

Ook dit jaar houdt de Protestantse Gemeente Wesepe weer een appelactie. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van de Protestantse gemeente. De opbrengst van de actie zal besteed worden aan het onderhoud van het kerkgebouw. Als je de appelverkopers hebt gemist, dan kun je ook in de week daarna nog appels afhalen bij de familie Den Duijf aan de Boxbergerweg 71.