een goed kerkuilenjaar in gemeente raalte

Het is alweer 23 jaargeleden dat oud-Raaltenaar Gerrit Kremer samen met Jan Legebeke de kerkuilenwerkgroep Raalte oprichtten. Hingen er toen tien nestkasten. Tegenwoordig benaderen ze de honderd nestkasten. De kerkuil moest geholpen worden aangezien de stand in de zeventiger jaren zich niet herstelde na de zware winter van 1963. Naast het gebruik van zeer giftige insecticiden (intussen verboden) was het gebrek aan geschikte nestruimtes een van de oorzaken voor het slechte herstel.

Kerkuilen broeden vrijwel uitsluitend in gebouwen. Open kapschuren en loopstallen zijn hun favoriete plekken aangezien zij daar een vrije in- en uitvliegroute hebben. In de afgelopen twintig jaar werden door vele vrijwilligers in het hele land nieuwe broedgelegenheden aangeboden aan kerkuilen, en met succes. Waren er rond 1980 honderd broedparen in Nederland, het afgelopen jaar waren er maar liefst 2300 geregistreerde broedgevallen bekend. In de gemeente Raalte waren het er vorig jaar ongeveer twintig.

Dit jaar hebben de kenners het gevoel dat het een topjaar wordt. Ze zitten nu namelijk al op het aantal broedparen van vorig jaar, maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer broedparen actief. Dat het een topjaar is zie je aan het feit dat er veel broedparen geregistreerd worden en aan grote nesten. Normaal zitten er 3 tot 4 jongen in een nest. Op de foto zie je een broedgeval in de buurt van het landgoed Het Nijenhuis met maar liefst zeven jongen. Dit kan alleen maar als er voldoende muizen zijn. Zo’n nest met twee volwassen uilen en zeven jongen pakken al gauw zo’n tweeduizend muizen per maand uit het gebied waar ze leven.

Jan Legebeke en Paul Uijttenboogaart van de IVN Werkgroep kerkuilen in de gemeente Raalte willen graag weten of er nog meer plekken zijn waar de kerkuil dit jaar gebroed heeft. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Raalter coördinator Jan Legebeke via 0572 357782 of met Paul Uijttenboogaart via pm.utb@home.nl.

Meer foto's