bestemmingsplan buitengebied vastgesteld

De gemeente Raalte heeft vrijdag kort na middernacht, als derde van de samenwerkende gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied van de drie gemeenten is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een eenduidig ontwikkelingsgericht beleid voor het Sallandse buitengebied.

Het bestemmingsplan Buitengebied biedt ontwikkelingskansen voor ondernemers in het buitengebied, die zeker in deze zware economische tijden perspectief kunnen bieden voor de toekomst. Dit kan door het bieden van flexibiliteit. Voorbeelden van ruimte die het plan biedt zijn kansen voor nieuwe activiteiten in vrijkomende agrarische gebouwen en mogelijkheden voor het vergroten of aanpassen van bouwvlakken voor agrarische bedrijven.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het plan enkele wijzingen in het plan gedaan:

– Een aantal recreatiewoningen die al een recht op permanente bewoning had, wordt voorzien van een woonbestemming in plaats van een recreatieve bestemming. Wel wordt een maximale inhoudsmaat van 350m3 voor deze woningen gehanteerd om verstening van het buitengebied te voorkomen.

– De maximale hoogte van kleinschalige windmolens is vergroot naar 25m tiphoogte (hoogte van de wiek).

– De mogelijkheid voor overschrijdingen van agrarische bouwvlakken is vergroot van 250m2 naar 1000m2. Hiermee kan op eenvoudige wijze medewerking worden verleend aan kleine overschrijdingen van het bouwvlak, bijvoorbeeld vanwege milieumaatregelen of extra voorzieningen voor dierwelzijn.

– Enkele situaties van woningsplitsing zijn in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie.

– Voor minicampings is de mogelijkheid toegevoegd om 50m2 bebouwing op te richten voor sanitaire voorzieningen.

– Vanwege de beperkte landschappelijke impact is sierteelt op essen mogelijk gemaakt. Dit was in het ontwerpbestemmingsplan nog uitgesloten.

– Bij één zienswijze die betrekking heeft op een individuele situatie heeft de raad een standpunt ingenomen dat afwijkt van het college.

Deze wijzigingen worden opgenomen in het bestemmingsplan. Tenslotte is een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen te onderzoeken of er vaste plekken voor tijdelijke reclameborden voor niet-commerciële evenementen kunnen worden aangewezen in het buitengebied.

In 2006 zijn de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gestart met de aanbesteding voor het opstellen van een eenduidig bestemmingsplan voor het buitengebied van Salland. Om dit plan te realiseren heeft er een partiële herziening plaatsgevonden voor intensieve veehouderij, is er een Nota van Uitgangspunten opgesteld en is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Begin 2010 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen en zijn consultatierondes gehouden onder ondernemers. Daarop zijn 468 inspraakreacties en vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan in september 2011 vrijgegeven en heeft dit plan zes weken ter inzage gelegen. Dit leverde 275 zienswijzen op die door gemeente beoordeeld zijn, waarna het plan voor zover nodig is aangepast en op 8 juni jl. door de raad van de gemeente Raalte is vastgesteld.

De laatste wijzigingen en amendementen worden nu in het plan doorgevoerd, waarna deze zes weken ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar verwachting zal dit van eind juli tot halverwege september 2012 zijn. Wanneer de termijn precies in gaat, wordt op de gepubliceerd op de gemeentepagina Weekblad van Salland. Indieners van zienswijzen ontvangen schriftelijk bericht met de reactie op hun zienswijze en het vervolgtraject.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.