raalte heeft sinds kort groen links

Raalte heeft sinds afgelopen donderdagavond een nieuwe politieke partij: Groen Links Raalte. De officiële oprichting vond plaats in Café Laurel’s. De bedoeling is om in de toekomst mee te doen aan gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks wil zich in Raalte hard maken voor het milieu en de natuur. “In de gemeente Raalte is op deze punten nog veel winst te behalen. Mooie woorden van de huidige bestuurders blijken in de praktijk niet haalbaar. Vergelijk het gemeentelijk duurzaamheidbeleid dat nu tot 2040 is uitgesteld. Groen Links kan op dit punt dus veel voor de gemeente Raalte betekenen,” stelt de partij.

Ook kijkt de Raalter Groen Links-afdeling om zich heen: “Voor een veilige toekomst is het ook belangrijk dat we samenwerken met onze omringende gemeenten om regeringsbeleid succesvol te kunnen beïnvloeden. Hierbij denken we onder andere aan het voorkomen van opslag van ondergronds kernafval in de gemeente Olst-Wijhe.”

Drijvende krachten achter de lokale partij zijn Thijs Marselis (voorzitter), Koos van den Berg (secretaris), Ben Stokman en Ralph Mulders.