lto naar raad van state om boetelerveld

Landschap Overijssel wil in het Boetelerveld een aantal anti-verdrogingsmaatregelen uitvoeren. Het gaat hierbij om het dempen van greppels en gegraven poelen. Ook wordt 40 hectare bos gekapt. Dit alles met het doel om vooral in het voorjaar een hogere grondwaterstand te bereiken.

Omliggende boeren vrezen volgens LTO Salland dat deze maatregelen leiden tot vernatting van hun grond. Daardoor krijgen de boeren problemen met het bewerken van de grond. Ook het opbrengend vermogen en de kwaliteit van de geteelde producten staat hierdoor onder druk. Ook Waterschap Groot Salland geeft aan dat niet uit te sluiten is dat vernatting buiten het Boetelerveld optreedt.

In eerste instantie heeft LTO Salland namens de boeren bezwaar aangetekend bij de provincie tegen de vergunning. In een hoorzitting op 9 december 2011 zijn de bezwaren toegelicht. Naast de te verwachten problemen als gevolg van de vernatting zijn ook vraagtekens gesteld bij de mogelijke verzuring van het Boetelerveld. In het Luttenbergerveen hebben soortgelijke maatregelen geleid tot verzuring van het gebied.

De bezwaren van LTO Salland zijn afgewezen door de provincie. Afgelopen week heeft LTO Salland de omliggende boeren geïnformeerd over de stand van zaken. In overleg met de boeren is besloten beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De motivatie van de provincie voor afwijzing van de bezwaren vindt LTO Salland niet overtuigend. De problematiek van de vernatting wordt gebagatelliseerd, vindt de organisatie.

Het Boetelerveld is een Natura 2000 gebied. Voor dit gebied is een beheerplan opgesteld door de werkgroep. In de werkgroep hebben Landschap Overijssel, LTO Salland, Waterschap Groot Salland, gemeente Raalte en Hellendoorn en provincie Overijssel een akkoord bereikt over te nemen maatregelen voor instandhouding van het gebied. Afgelopen voorjaar heeft Landschap Overijssel, zonder de gesprekspartners in de werkgroep in te lichten, de boeren in het gebied benaderd met het plan om de voorgenomen maatregelen uit te voeren. Dit leidde tot grote onrust, omdat de boeren negatieve gevolgen van de plannen vreesden. Wat ook steekt is dat er geen geld beschikbaar of gereserveerd is om de schade te compenseren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.