kapbeleid raalte niet op agenda raad

In juli 2011 besloot de gemeenteraad dat het kapbeleid anders moest. Het college stelde destijds voor om de kapvergunning bij drie keer zo duur te maken. Onzin, vond de meerderheid van de gemeenteraad. Het zou illegale kap in de hand werken en burgers met onacceptabel hoge vergunningskosten opzadelen. Besloten werd om de kapvergunning voor bomen, buiten de zogeheten ‘groenhoofdstructuur’, met een stamdikte van minder dan 50 centimeter af te schaffen.

Eind februari luidde een bewoner van De Stoevinghe de noodklok, omdat hij van mening was dat zijn leefomgeving leeg gekapt werd. Gemeenteraadsleden gingen poolshoogte nemen, maar veranderden niet van mening. Iedereen bleef bij zijn standpunt van juli 2011: Het onderwerp hoeft dus niet terug op de agenda van de gemeenteraad.

Een doorslaggevende stem kwam destijds van D66’er Mathijs Perton. Met een stemverhouding van 13 voor, 12 tegen, was zijn stem de doorslaggevende. Ook Perton is van mening dat het kapbeleid niet opnieuw op de agenda hoeft. “Nu blijft er nog één vraag open staan; is het groenbeleid van de gemeente Raalte goed en doeltreffend? Daarop moeten wij met nee antwoorden. Alleen om er voor te kiezen een pleister te plakken op een open botbreuk door te zeggen dat we het zo moeilijk mogelijk moeten maken om een boom te kappen, daar zien wij de oplossing niet in. Graag wil D66 een integraal groenbeleid, een beleid waar een duidelijke visie in zit, één waar duidelijk staat hoe we omgaan met de groen hoofdstructuren, met beplanting, met duurzaamheid, met nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en woonwijken,” stelt Perton in een reactie. “Het is blijkbaar een kwestie van perceptie. In hoeverre vertrouw je je dorpsgenoten en wat is je visie op het onderhoud van groen.”

Lokaal Alternatief, geen voorstander van het huidige beleid, is niet verrast van deze reactie van de zijde van D66: “Wat mij betreft komt de vorige ‘strengere’ kapvergunningregeling terug. Voorwaarde is dat de leges voor de aanvraag van een kapvergunning niet te hoog worden. Het lijkt mij overigens niet waarschijnlijk dat de voorstanders van het huidige beleid (CDA,VVD en D66) van inzicht zullen veranderen. Hiermee zou men immers erkennen veel te ondoordacht gehandeld te hebben. Ruiterlijk je ongelijk erkennen is een vermogen dat in de politiek niet al te zeer ontwikkeld is,” aldus Egbert den Daas.

De VVD spreekt bij monde van Ben Nijboer zelfs dat er helemaal geen kaalslag in het gebied gaande is. Het is volgens hem enkel een inhaalslag van wat achterstallig groenonderhoud. “Ik heb woningen gezien waar ze bij een dubbele rij bomen de eerste rij uitgedund hebben. Een kruispunt, dat bij iedereen in De Stoevinghe bekend stond als een uiterst donker punt is overzichtelijker gemaakt. Er is duidelijk achterstallig onderhoud weggewerkt,” aldus de liberaal. “De versoepeling van de regels (of beter: het herstel van de regels van vóór 2008) is een goede zaak.”

Ook GemeenteBelangen blijft voorstander van het huidige beleid. Jan Schokker: “Gemeentebelangen staat achter het besluit zoals dat door een meerderheid van de raad is genomen . Wij hebben tijdens het bezoek gezien dat het voornamelijk gaat om snel groeiend dennenhout. Ook betreft het voor een groot deel onderhoud . Als een boom wordt gekapt krijgen anderen weer ruimte.”

SP’er Harry van Kampen laat weten de situatie bij de Stoevinghe nauwlettend in de gaten te houden. “Er worden foto’s gemaakt van te koop staande stukjes grond, zodat we later goed kunnen zien of er zeer lokaal zware wind is geweest. Wie weet helpt dat het gebied fraai te houden.”

Uiteraard hebben we het CDA en de PvdA ook om een reactie gevraagd. Die hebben niks van zich laten horen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.