huurdersvereniging stop verkoop woningen

Begin januari publiceerde HVS deze analyse in een notitie over knelpunten voor huurders en woningzoekenden in Salland. Het cijfermateriaal heeft met name betrekking op de drie onderwerpen die volgens HVS voor huurders het meest van belang zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. HVS doet in de notitie aanbevelingen voor alle drie de onderwerpen.

Een betaalbare huurwoning in Salland is een schaars goed, stelt de huurdersvereniging. Met name woningzoekenden zonder recht op huurtoeslag hebben hun kans op een huurwoning sinds 1 januari 2011 fors zien verminderen. Begin 2011 heeft SallandWonen de voor hen geldende minimale huurprijs verhoogd, waardoor zij voor een veel kleiner deel van het aanbod in aanmerking komen. Maar ook voor andere woningzoekenden is de spoeling dun.

Voor mensen die al lang naar een geschikte woning op zoek zijn is het wrang te constateren dat SallandWonen bijna 1.000 woningen voor verkoop heeft aangewezen en dat verschillende voormalige huurwoningen soms lang leeg staan, omdat de beoogde verkoop niet lukt. De huurdersvereniging stelt perse tegen verkoop van huurwoningen, maar pleit ervoor alleen tot verkoop over te gaan met de verplichting deze woning terug te kopen als de koper na verloop van tijd weer vertrekt. Op deze wijze blijven deze woningen behouden voor de sociale huurwoningvoorraad. Een tweede aanbeveling is om de onverkochte en langdurig leegstaande woningen opnieuw te verhuren.

SallandWonen streeft naar een huurprijsniveau van meer dan 70% van de maximaal toegestane huurprijs. Op dit moment ligt dat percentage rond de 63%, terwijl het gemiddeld bij alle corporaties in Nederland 72% bedraagt. Doordat SallandWonen over relatief veel grote eengezinswoningen beschikt, en oppervlakte voor een groot deel de hoogte van de maximale huurprijs bepaalt, zou de gemiddelde huurprijs bij 72% bijna 100 euro hoger liggen dan het landelijk gemiddelde (531 euro tegen 439 euro). Daarom pleit HVS voor een gemiddeld percentage van 65% voor de huurwoningen van SallandWonen.

Ook stelt de huurdersvereniging dat sinds de fusie in 2008 is het onderhoudsbudget bij SallandWonen flink afgenomen is. In 2010 was de hoogte van het gemiddelde budget per huurwoning 24% lager dan gemiddeld bij 120 vergelijkbare woningcorporaties. Volgens HVS kan dit niet anders betekenen dan dat noodzakelijk onderhoud wordt uitgesteld of afgelast.

Daarbij komt dat individuele huurders bij een aanvraag voor een zogenaamde ‘geriefsverbetering’ buiten de onderhoudsplanning om, daarvoor een (soms) forse huurverhoging in rekening gebracht krijgen. Ook met betrekking tot dit onderwerp pleit HVS voor een andere koers bij SallandWonen.

Voor de inhoud van de notitie verwijst HVS naar haar website, staging2.eerstehulpbijhuren.nl