pronk maakt excuses voor zijn brief

Gerard Pronk maakt in een nieuwe brief aan de gemeenteraad zijn excuses voor zijn felle brief van afgelopen maandag. “Ik heb de brief nog eens doorgelezen en ik moet toegeven dat de toon van de brief veel te scherp is en de inhoud op passages ook,” stelt Pronk in zijn brief van woensdag. “Ik wil u hiervoor mijn excuses aanbieden. Ik had dit niet moeten doen.”

In de voorgaande brief verklaarde Pronk de oorlog aan de gemeenteraad en het college van B&W. ““Als jullie kiezen voor oorlog, prima, maar dan gaan er dooien vallen, zoals dat elke oorlog betaamt,” stelde hij zelfs in zijn brief. Raadslid Harry van Kampen deed dinsdag zelfs aangifte van bedreiging. Op die woorden komt de Flierefluiter-eigenaar nu terug.

Pronk geeft als aanleiding voor zijn woedende brief de post van maandagmorgen. “Terwijl ik maandagmorgen vroeg de post doornam kwam ik twee brieven van de gemeente Raalte tegen. De inhoud deed bij mij de vlam in de pan slaan en in een opwelling heb ik de brief geschreven, ook niet weer nagelezen en zo verstuurd. Dit had ik zoals gezegd niet moeten doen. Ik moest het even van mij afschrijven, maar ik had de brief niet moeten versturen. Nogmaals mijn verontschuldiging daarvoor. Vele jaren van zo ongeveer dag en nacht werken beginnen blijkbaar hun tol te eisen.”

Pronk keert helemaal terug op zijn schreden. “Het tegenstelde is waar. We zijn juist blij dat de zaak nu geregeld is. Gelukkig heb ik met name Wout Wagenmans daarvoor nog wel bedankt, maar er zijn er ook meer die hieraan bijgedragen hebben. Het is natuurlijk wrang en slopend dat het allemaal zo lang geduurd heeft. Over de oorzaken verschillen we van mening, maar dat had ik iets anders moeten verwoorden. In een eerdere brief had ik al aangegeven dat zowel wij als ook de ambtenaren van de gemeente blij zijn dat we nu eens gewoon bij elkaar over de vloer kunnen komen. Deze brief slaat de bodem daarvoor geheel weg, maar zo is het niet bedoeld.”

“In het bestemmingsplan zijn de zaken nu geregeld en inmiddels ook in de vergunning. Wij gaan ons aan die afspraken houden en ik neem aan de gemeente ook, dus moet het naar de toekomst goed (kunnen) komen.”