gibo groep nog in 2011 willekeurige crisis afschrijving benutten

Voor bepaalde investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die u heeft verricht in 2009, 2010 en 2011 geldt een mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. Maximaal 50% in het jaar waarin u de verplichting bent aangegaan en vervolgens de rest naar keuze in één of meer van de volgende jaren. Het spreekt voor zich dat u met een versnelde afschrijving een liquiditeitsvoordeel kunt behalen. In veel gevallen is het dan ook verstandig om – daar waar u voor een investering staat in een nieuw bedrijfsmiddel waarop de regeling van toepassing is – de verplichting nog aan te gaan in 2011.

De regeling geldt voor alle nieuwe bedrijfsmiddelen met uitzondering van:

 gebouwen

 woonschepen

 bromfietsen

 motoren

 personenauto’s (als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, met uitzondering van zeer zuinige personenauto’s)

 immateriële activa

 dieren

 voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden (daaronder begrepen de in die wegen en paden liggende bruggen, viaducten, duikers en tunnels)

 bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden *)

 bedrijfsmiddelen waarop uit anderen hoofde willekeurig wordt afgeschreven

*) Deze uitzondering geldt niet als deze bedrijfsmiddelen zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders. Voor die zaken geldt de tegemoetkoming dus wel. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan door bouwmarkten te verhuren aanhangwagens en gereedschap.

De willekeurige afschrijving wordt teruggenomen als het bedrijfsmiddel niet vóór 1 januari 2012, 1 januari 2013 of 1 januari 2014 in gebruik wordt genomen.

TIP:

Voor de toepassing van de regeling wordt aangesloten bij het moment waarop u de verplichting bent aangegaan. Is dat vóór het eind van het jaar, dan is de regeling sowieso van toepassing.

LET OP:

Het bedrag dat u in een jaar willekeurig wilt afschrijven mag niet meer zijn dan het bedrag dat in het kader van die investeringsverplichting al is betaald, tenzij het bedrijfsmiddel door u al in gebruik is genomen.

Tot voor kort was het uitgangspunt dat de regeling niet zou gelden voor investeringen van na 31 december 2011. Maar op 8 november 2011 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer de regering verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen. Er is dus nog een reële kans dat de regeling toch wordt verlengd. Volledige zekerheid is er echter vooralsnog niet.

Uw GIBO-adviseur helpt u graag bij het nemen van de voor u meest optimale beslissing.

GIBO Raalte: 0572 – 32 82 00

GIBO Dalfsen: 0529 – 43 40 40

I: staging2.gibogroep.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.