Home / archiefcentraal / de raad door de bril van piet pont

de raad door de bril van piet pont

We beginnen vanavond met een storing in de geluidsapparatuur. Dat wordt een gezellig avondje, want iedereen die wat te zeggen heeft, moet naar het ‘spreekgestoeltje’ om zijn/haar woordje te doen. De voorzitter heeft een aparte microfoon en…heel interessant…er is ook een interruptiemicrofoon. Iedereen die iemand wil onderbreken, (sorry…een aanvullende vraag wil stellen) moet snel in de benen en met een sneltreinvaart naar de interruptiemicrofoon. Als je te lang wacht is de actualiteit verloren.

Egbert den Daas is vast een ‘pondje’ afgevallen. Maar hij vraagt steeds netjes, via de voorzitter, het woord. Dit in tegenstelling tot Harry van Kampen van de SP, die zich deze discipline maar niet eigen kan maken.

Het is even wennen. Als Ben Nijboer vraagt of de looptijd van de spreektijd af gaat krijgt hij een positief antwoord en daarom is de voorzitter aan het eind van de avond redelijk soepel. De hulpmicrofoons werken positief op het gedrag van de raadsleden. Je mag maar zo uitspreken, zonder onnodige interrupties. Laten we het de volgende keer ook maar weer zo doen.

Ook Frank Niens geniet van de nieuwe situatie. Hoewel Frank altijd alles stevig onder controle heeft, heeft hij vreselijk veel moeite om de radio op zijn ‘Ipad’ uit te krijgen. Techneut als hij is krijgt hij het niet voor elkaar het moderne medium het zwijgen op te leggen. Zelfs de ‘uitknop’ wil niet meer luisteren naar het sympathieke raadslid. Hij moet hiervoor zelfs, onder grote hilariteit, de raadzaal verlaten.

Is er dan niet vergaderd kun je je afvragen. Tuurlijk wel. Het hosanna is niet van de lucht bij de collegepartijen, als de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aan de orde komt. Jos Alferink gebruikt wel erg veel spreektijd, maar heeft een redelijk verhaal. Al ben ik het met de inhoud niet erg eens. Maar op een interruptie van Arie van der Wilt (PvdA) over extra geld komt fractievoorzitter Elly van Steen in de benen. Waarschijnlijk met de gedachte dat Jos zich niet zou kunnen verdedigen tegen de ‘aanval’.

Mijn mening is dat Jos dat heel goed zelf had gekund. Hij geeft namelijk aan dat als voor de nieuwe wet geen geld genoeg is, hij daar met de raad over wil praten. Arie van der Wilt en Harry van Kampen (SP) hebben geen goed woord over voor het beleidsplan. Wat het college ‘ambitieus’ noemt, staat gewoon in de wet.

Ook Alexander Kreule (VVD) vraagt zich af wat de Raad moet controleren als geen beleidskaders zijn vastgesteld. In principe is hij het wel eens met de liberale ‘kanteling’, omdat de WMO nu uitgaat van zelfredzaamheid en ook uitgaat van de vraag en niet van het aanbod.

De PGB komt nog aan de orde, maar die kan alleen gehandhaafd blijven als de wet dat toelaat, zegt wethouder De Groot. GB vindt het een bezuiniging op bestaand beleid. Ben Mischa probeert het college tot twee keer toe te verleiden een mening te geven over iets waar het college niet over gaat. Uiteindelijk zijn alleen de PvdA en de SP tegen het beleidsvoorstel, ook nadat de wethouder, op verzoek van Kreule, een evaluatie heeft toegezegd bij de perspectiefnota van 2013.

Het tweede onderwerp is het verzoek van het ROV om een bijdrage voor nieuwe verlichting. Ik mag als eerste het woord voeren. Ondanks dat we erg van onze middenstanders houden en ze ook nieuwe verlichting gunnen, vindt de VVD dat de dekking niet uit het potje ‘betaald parkeren’ mag komen. Als er geld teveel zit in die pot kun je beter de parkeertarieven verlagen. Ook de andere oppositiepartijen vinden dat de dekking niet deugt en stemmen tegen.

Het deel van 5.000 euro dat uit duurzaamheid moet komen, is een gift aan het ROV, terwijl een burger alleen maar kan lenen uit dat potje en moet terugbetalen. Wethouder Haarman zit met die opmerking in zijn maag. “U heeft hier wel een punt”, zegt hij, maar hij heeft er geen antwoord op. Dat krijg ik nog is te hopen. CDA en GB lopen weer gezamenlijk in de pas met opmerkingen over het ‘oppimpen’ van het centrum. Hun argumentaties slaan kant nog wal.maar komen sterk overeen, alsof er vooroverleg is geweest. Wat doen we als straks de buurtdorpen komen om geld voor verlichting?

Tot een volgende keer.

Lees ook

Bedtextiel en cadeaushop bij Bos Bedden

(Advertorial) NIEUWLEUSEN – Bij Bos Bedden in Nieuwleusen is de voorkant van de winkel helemaal …

Home / archiefcentraal / de raad door de bril van piet pont

de raad door de bril van piet pont

Het Raalter VVD-raadslid Piet Pont heeft de gewoonte om na een raadsvergadering eens goed in de pen te klimmen, om op die manier zijn licht op de vergadering de laten schijnen. Ook de vergadering van donderdag 3 november was aanleiding om van zich te laten horen.

Om 14.00 uur zitten alle 25 raadsleden klaar om te luisteren naar de woordvoerders van de diverse partijen. We hebben te maken met hun inzichten op de begrotingscijfers voor 2012 en 2013-15, zoals die door het college van b&w zijn aangedragen.

Maar de burgemeester heeft eerst een vervelende mededeling te doen. In de stukken zit een omissie van structureel 860.000 euro. Ja, u leest het goed. Nu is die vervelende fout toevallig in het voordeel van de begroting, dus vloeien er geen tranen.

Er is wel behoorlijk wat irritatie bij de raadsleden. In het bedrijfsleven zal een dergelijke fout niet zonder gevolgen blijven. Tot overmaat van ramp verklaart de verantwoordelijk wethouder financiën, dat die acht ton geen gevolgen heeft voor de begroting. Alle bezuinigingen blijven gewoon gehandhaafd, want het levert alleen maar “minder tekort” op. Geen verontschuldiging dus van hem.

Hoe is men nu achter die fout en nog enkele andere fouten gekomen? Ere wie ere toekomt; door Frans Wichink Kruit, de financiële expert van het CDA. Bijna alle partijen vragen hoe die 8 ton nu verwerkt gaat worden, want het schijnt niet zomaar een correctie te kunnen zijn.

Er zijn ook partijen die er leuke dingen mee willen doen, maar de meerderheid van de raad vindt, dat het College, hierover bij de voorjaarsnota met een sluitend verhaal moet komen.

CDA en GB willen er alles aan doen om de extra OZB verhogingen voor 2013 en 2014 (2 x 5 procent = meer dan 10 procent want het cumuleert!) niet te hoeven inzetten, maar laten het wel in de begroting staan, daarbij gesteund door wethouder de Groot. “Wacht u voor de hond”, zou ik haast zeggen, want men blaft me niet hard genoeg. (blaffende honden bijten niet).

Beide partijen hebben dezelfde ideeën over het Hoftheater. Alle partijen vinden dat het Hoftheater moet blijven, maar de VVD, gesteund door LA, D’66 en PvdA komen met een amendement om na zo’n dure verbouwing, de huurprijs stevig te verhogen en de voordelen op energieverbruik opleveren, af te trekken van de huidige subsidie aan de Stichting. Ook vinden zij dat de plaatselijke ondernemers uitdrukkelijk moeten worden betrokken bij dit project.

Tot mijn verbazing zijn CDA en GB tegen dit amendement, maar ze komen zelf met een motie met ongeveer dezelfde inhoud en die haalt het wel. GB loopt daar gedwee achteraan)..Ja,..en dan kiest de oppositie maar eieren voor zijn geld haalt eruit wat er dan nog in zit. De VVD zegt structureel niet meer te willen bijdragen dan de huidige subsidie, onder aftrek van…. (Frans Wichink Kruit is helemaal tegen de verbouwing in afwijking van de rest van het CDA).

Het amendement om de Spanjaardsdijk op 80 km/u te houden krijgt steun van bijna de hele raad. GB wil een Co2 neutrale gemeente en ze bedoelen daar alles mee en niet alleen een gemeentehuis of zo. Ik wens ze succes met dit voornemen, want er wordt niet gezegd wanneer en hoe men dat wil doen, behalve met het biogas van de heer Schokker.

Hoewel, van mijn eigen partij vind ik Ben Nijboer de enige die duidelijk stelling neemt tegen de begroting vol fouten. Ook geeft hij aan dat er nog veel meer omissies in de cijfers zitten. Zo is er is geen enkel bedrag opgenomen voor de aanpassing van de parkeerproblemen bij de VV Heino en ook voor de nieuwbouw van het Carmel is geen cent gereserveerd en ook niet voor de brede (openbare) school die in 2007 al is toegezegd, (achter de Pauluskerk).

PvdA-er Arie van der Wilt mist ook nog een kadernotitie voor de MFA’s en hij vindt niets terug over duurzaamheid. Harry van Kampen heeft een onsamenhangend verhaal, sorry dat ik het zeg. Hij heeft het over een grijze container en over geld en geeft daarom een telraam aan de wethouder (wel afkomstig van de Parabool, dat wel).

D’66 zegt dat het college mooie plannen maakt, maar ze niet waar maakt. “U springt net hoog genoeg om niet te struikelen” zegt Mathijs Perton. Zijn motie over archeologie, ingefluisterd door onze plaatselijke amateurarcheoloog Bert Terlouw, haalt het ook niet, net als alle andere moties en amendementen van de oppositie. (met uitzondering van het amendement over het multifunctionele veldje in Heino, maar waar heb je het dan over……….

Om een lang verhaal kort te houden…..de motie van de VVD (gesteund door SP/PvdA/LA) om ‘de Laarman’ een garantiebedrag toe te kennen voor de broodnodige uitbreiding, wordt, zoals zo vaak, sympathiek gevonden door GB en CDA, maar diezelfde CDA en GB steunen het voorstel niet. Luttenberg, het is maar dat u het weet.

Verder is er eigenlijk niet veel interessants te melden. Veel voorwerk is gedaan en wat hebben we ervoor gekregen van 14.00 uur tot 21.30 uur ??? Bijna niets dus, behalve een stuk speculaas, een saucijzenbroodje, en een kop soep en een (taai) broodje.

Lees ook

Bedtextiel en cadeaushop bij Bos Bedden

(Advertorial) NIEUWLEUSEN – Bij Bos Bedden in Nieuwleusen is de voorkant van de winkel helemaal …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.