gezondheid in geding door bodemvervuiling

De twee locaties staan op een lijst met zogeheten ‘humane spoedlocaties’ van de provincie Overijssel.

Het perceel aan de Brugstraat, een wasserette en een woning met tuin, was vroeger een chemische wasserij. Van deze vervuiling zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om de exacte risico’s in te kunnen schatten, dus hier is eerst nog aanvullend onderzoek nodig voordat een saneringsplan kan worden opgesteld. Dat vergt zeker nog een aantal maanden.

Op de Johannalaan in Heeten betreft het een stuk grond waar een benzineservicestation gevestigd is. De verontreiniging is al langer bekend en bestaat met name uit aardolie en aromaten. Veroorzaker Texaco moet betalen voor de sanering. De provincie heeft hiervoor al een saneringsbeschikking afgegeven en de sanering moet uiterlijk 1 februari 2012 beginnen.

De locaties moeten voor 2015 gesaneerd worden. Als dat niet gebeurt, dan moeten de risico’s in ieder geval beheersbaar zijn gemaakt. Provincies en gemeenten dragen de verantwoordelijkheid hiervoor.