actie voor behoud eiken lierderholthuisweg

“Boos ben ik niet echt , daar is meer voor nodig, maar wat me stoort, is dat de gemeente niet met de bevolking praat”, stelt Theo. “Blijkbaar is een bezwaarschrift de enige manier om met de gemeente om tafel te komen! De bomen en de houtwal zijn landschappelijk beeldbepalend en maken deel uit van de gemeentelijke bomenhoofdstructuur. Ze vormen ook een prachtige entree tot het dorp. Die moeten gewoon blijven staan. Als de gemeente ons bezwaarschrift afwijst, ga ik in hoger beroep, daar kunnen ze van op aan. En ik weet zeker dat ik er hier in het dorp de handen voor op elkaar krijg!”

De bomen en de houtwal zullen sneuvelen door twee verschillende maatregelen. Ten eerste wil de gemeente het hele deel van de Lierderholthuisweg vanaf d’Olde Wettering tot aan de afslag richting het Lierderbroek verbreden van circa 3,75 naar vijf meter. Maar dat is nergens voor nodig, zo stelt Theo. “Voor en na dat deel is de Lierderholthuisweg maar circa 4,20 meter breed. Waarom dan een stukje van enkele honderden meters ‘opwaarderen’ tot een racebaan?” Ten tweede wil de gemeente een voetgangerspad aanleggen om de jeugd uit het Lierderbroek een veilige route te bieden van en naar de school. Overigens is het niet zo dat de gemeente er geen groen voor terugplaatst. Theo laat een gemeentelijke tekening zien waarop er diverse nieuwe bomen zijn ingetekend. “Maar waarom leggen ze dat voetgangerspad ook zo dicht langs de Lierderholthuisweg”, vraagt hij zich af. “Als ze het pad iets verder van de weg af plannen, kan die hele groenstrook blijven staan. Een beetje creatief denken en klaar ben je.” Wel staat de kantine van de plaatselijke tennisvereniging in de weg. Theo, weet echter dat de vereniging niet onwelwillend is om die ruimte te verplaatsen. In wezen is het ook een oud, vervallen hok. Bijkomend voordeel van Theo ’s alternatief is dat het pad nog verder van de weg komt te liggen en de bestaande groenstrook dan zorgt voor een duidelijke afscheiding. “Veiliger kun je het niet krijgen.”

Hij lacht zelf ook een beetje om de ironie van het geheel. Vanuit zijn werk bij de Bosgroep Noord-Oost Nederland moet hij immers normaal gesproken juist de kap van bomen verdedigen. “Mijn collega’s maken er al grappen over”, lacht hij. Als betrokken inwoner van Lierderholthuis (jarenlang maakte hij deel uit van verschillende plaatselijke besturen) is het nu de eerste keer dat hij zich ontpopt als activist. Maar met redenen, zo stelt hij. “Zo’n vijf, zes jaar geleden is het pad al aan de bewoners van het Lierderbroek toegezegd. Maar het is er in al die jaren niet van gekomen. Tot dit voorjaar bleek dat er een potje met geld was voor het pad, maar dan wel gecombineerd met de herstructurering van de Lierderholthuisweg. Ineens lag er een tekening. PB Lierderholthuis heeft die aan alle omwonenden laten zien en heeft mij ook gevraagd om een zienswijze. Ik vond de tekening nogal onlogisch. Ook PB had bezwaren. Die zijn allemaal gebundeld naar de gemeente gegaan. Die heeft er vrijwel niks mee gedaan. Bij een raadspleinsessie hebben PB en ik ingesproken. We hebben heel duidelijk laten merken dat we niet tevreden waren over de uitwerking van de plannen. Wethouder Haarman wist helemaal niks van onze bezwaren. Samen met Johan Paul Borremans, de voorzitter van PB Lierderholthuis, ben ik nog een middag naar de gemeente geweest om onze bezwaren toe te lichten. Het was alsof we tegen een muur praatten.”

Dat zijn bezwaarschrift uiteindelijk door in totaal 51 mensen zou worden ondertekend, was voor hemzelf wellicht nog de grootste verrassing. “Ik was helemaal niet van plan om een handtekeningenactie te houden. Maar ondertussen gaven steeds meer mensen aan ook graag hun handtekening te willen zetten.” Alleen sommige bewoners van het Lierderbroek zijn een beetje afwachtend, zo stelt Theo. “ Die zijn bang dat het bezwaarschrift ervoor kan zorgen dat het hele pad van de baan gaat. Maar daarvoor hoeven ze niet bang te zijn. Het budget voor het pad is toegekend. en desnoods houden we de wethouder aan een eerdere toezegging. Dat pad zou er voor de winter liggen. Als het daadwerkelijke ontwerp niet door zou gaan, zou er een tijdelijk alternatief komen. PB heeft die toezegging op schrift, dus…”